Индивидуално обслужване
0700 80 006

Енергийна ефективност на климатици и информация за спецификациите им

Публикувано на 09/09/2015

Европейската директива за продуктите, свързани с енергията (ErP), налага всички електроуреди, вкл. ел. крушки, да са съпътствани от енергиен стикер. Етикетът показва общото потребление на енергия, заедно с допълнителна информация, свързана с конкретния продукт.

Най-често срещаният въпрос при разчитане на енергийните стикери на климатиците, е какво означават COPEERSCOP и SEER.

COP (Coefficient of Performance) - коефициент на преобразуване при отопление и EER (Energy Efficiency Ratio) - коефициент на преобразуване при охлаждане. Те показват съотношението между отдаваната мощност на климатика и консумираната от него електрическа мощност. Ако климатикът ни е настроен на режим отопление -  COP стойността е равна на съотношението между топлината, която климатикът вкарва в стаята, за единица консумирана електроенергия. Колкото по-висок е коефициентът на преобразуване, толкова по-висока е ефективността и толкова по-ниска енергоемкостта.

Практиката показва, че стойностите на тези коефициенти зависят от някои фактори като разликата между външната и вътрешната температура. Те са реални само при най-благоприятното съотношение между температурата навън и температурата в помещението, в което е монтиран климатика. Ето защо от януари 2013г. са въведени нови термини  - SCOP и SEER, касаещи сезонната ефективност на климатиците, разделени по региони. Тези промени в Директивата за продуктите, свързани с енергията (ErP), целят да помогнат на потребителите да се ориентират по-добре в реалната ефективност на климатиците.

SCOP - /Seasonal Coefficient of Performance/ - сезонен коефициент на преобразуване при отопление. Представя цялостният коефициент на преобразуване на уреда за целия отоплителен сезон. Стойността се получава като се раздели референтната годишна нужда от отопление на годишната консумация на електричество за целите на отоплението.

SEER - /Seasonal Energy Efficiency Ratio/  - сезонен коефициент на преобразуване при охлаждане. Представя цялостният коефициент на преобразуване на уреда за целия охладителен сезон. Стойността се получава като се раздели референтната годишна нужда от охлаждане на годишната консумация на електричество за целите на охлаждането.

Стойностите на COPEERSCOP и SEER формират енергийните класове на климатичните системи.

Енергийната ефективност се обозначава по скала от А+++ до D, като с най-висока енергийна ефективност са електроуредите клас А+++, а с най-ниска – клас G.

В горната част на енергийния стикер се обозначават марката и модела на климатика, следвани от енергийния клас, SCOP и SEER стойности, ниво на шум – вътрешно и външно в децибели /dB/. В долната дясна част на енергийния стикер са обозначени трите основни климатични зони за изчисляване на SCOP/SEER в Европа - студена, умерена и топла.

Показателите за енергийна ефективност за България се изчисляват на базата на данните в Хелзинки, тъй като почти цялата страна попада в студената климатична зона.  И не на последно място, ефективността на уреда Ви зависи и от това как се грижите за него. Ако искате ĸлимaтиĸът Ви да Ви служи години наред, извършвайте редовна профилактика при оторизиран представител - поне веднъж годишно и редовно почиствайте въздушните филтри, тъй като натрупването на прах и мръсотия влияе върху ефективността му, а и на здравето Ви.

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button