Cертификация ел.изграждане

/Cертификация ел.изграждане
Cертификация ел.изграждане 2018-04-16T07:43:53+00:00

Сертификатите в дадена област са от изключителна важност и гарантират качествено изпълнение на обектите. За нас е много важно служителите да са запознати с нормативните уредби във всяка една област, защото по този начин можем да предоставим професионално изпълнение на поетите ангажименти към нашите клиенти.