Индивидуално обслужване
0700 80 006

БИТОВИ ГАЗОВИ КОТЛИ

Водещи производители при битовите кондензни газови котли са: Viessmann, Immergas, Daikin и Bosch. Мега Електроникс е оторизиран представител на газови котли от марките: Viessmann, Immergas, Daikin и Bosch.
Ние доставяме, монтираме и сервизираме газови котли от горепосочените марки посредством квалифицираните ни техници, които са преминали специализирани курсове за  обучение и са сертифицирани от представителите на марките: Viessmann, Immergas, Daikin и Bosch.

Битовите газови котли се разделят на два типа – конвенционални и кондензни. Конвенционалните котли са от по-стар тип, от 2016г. Излизат от употреба и се заместват изцяло на пазара от кондензните котли. Това се налага по повод директива, издадена от ЕС, която забранява вносът и производството на такъв тип котли, които не са в съответствие с актуалните еко норми.  Разликата между двата типа е в КПД (коефициент на полезно действие), при конвенционалните коефициентът е много нисък и следователно консумацията на газ, като потребление на уреда е много висока. При кондензните котли КПД е много високо, което се дължи на получилият се конденз, от който се получава остатъчна енергия, която се ползва при отдаване на отоплителна мощност при работа на газовите котли.

Този тип уреди  са изключително икономични, относно консумирано количество на газ, и по-този начин се превръщат в едно от най-оптималните и изгодни решения за отопление. Не на последно място трябва да се отбележи и комфорта и възможностите за управление, които при употреба, потребителите получават. Битовите газови котли са един от най-добрите варианти при избор на топло източник към сградни парни инсталации и системи за подово отопление.

Битовите газови котли започват от 12 KW отоплителна мощност и достигат до 35 KW отоплителна мощност, също така газовите битови котли се делят на едноконтурни и двуконтурни. Едноконтурните битови газови котли са предназначени да отдават топлинна мощност към отоплителна водна система – радиаторен тип или система за подово отопление, както и за подгряване на обемен бойлер за Битова гореща вода – БГВ.

Двуконтурните кондензни газови котли имат възможност за подаване на отоплителна мощност, както към съществуваща водна отоплителна система – радиаторен тип и система за подово отопление, както и за осигуряване на БГВ на поточен принцип, посредстством вторият контур на газовият котел.

Call Now Button