Газ – Реализирани обекти

Начало/Газ – Реализирани обекти

Фирма Мега Електроникс създаде свое подразделение за изграждане и монтаж на газови съоръжения и връзки през 2013г. За времето, през което извършваме тази дейност, натрупахме значителен професионален опит в областта на газоизграждане и монтаж на газови котли и уреди. Ние успешно реализирахме голям брой битови и промишлени инсталации – от основната свързваща линия за газ, подаване от точка на присъединяване на уличният контур, цяла вътрешна газова инсталация до монтаж на самите газови уреди – котли и печки.

Наш основен фокус за газифициране са жилищни кооперации, комплекси, еднофамилни къщи и други самостоятелни обекти.

За промишлените нужди, за покриване на голям отопляем обем изграждаме и газови връзки и монтираме котли към тях, тип – индустриални – с мощност над 50KW. При тяхната инсталация се изисква достатъчно професионален опит и познания в областта, за да могат при експлоатация да работят правилно, при необходимите и желани зададени стойности. Мега Електроникс има изградени индустриални инсталации , поставени на самостоятелни сгради, авто сервизи, училища, болнични заведения, детски градини и и производствени сгради.

Кадровият ни капацитет позволява изпълнение на обекти до 20000 РЗП за част Газ изграждане. На нас се доверяват редица строителни фирми, лидери в своя бранш, авто сервизни центрове, голям брой училища и детски градини, общински и държавни ведомства, както и множество частни клиенти и инвеститори.