Газ – Реализирани обекти

Начало/Газ – Реализирани обекти

Фирма Мега Електроникс създава свое подразделение за изграждане и монтаж на газови съоръжения и връзки през 2013г. За времето, през което извършва тази дейност, натрупва значителен професионален опит в областта на газоизграждане и монтаж на газови котли и уреди. Ние успяваме да реализираме голям брой жилищни и друг тип обекти, на които изграждаме, както основната свързваща линия за газ, подаване от точка на присъединяване на уличният контур, така и цялата вътрешна газова инсталация, като стигнем до монтаж на самите газови уреди – газови котли и печки, намиращи се в самостоятелни обекти. Наш основен фокус за газифициране са жилищни кооперации, комплекси от кооперации, еднофамилни къщи и други самостоятелни обекти. Изграждаме и газови връзки като монтираме котли към тях, тип – индустриални. Това са котли с мощност над 50KW. При инсталацията  изискват  достатъчно професионален опит и познания в областта, за да могат при експлоатация да работят правилно, при необходимите и желани зададени стойности.

Ние от Мега Електроникс имаме изградени множество климатици от тип – индустриални, поставени на самостоятелни сгради, авто сервизи, училища, болнични заведения, детски градини и и производствени сгради. Този тип котли позволяват покриване на голям отопляем обем. Кадровият ни капацитет позволява изпълнение на обекти до 20000 РЗП за част Газ изграждане. На нас се доверяват редица строителни фирми, лидери в своя бранш, авто сервизни центрове, голям брой училища и детски градини, общински и държавни ведомства, както и множество частни клиенти и инвеститори.