Индивидуално обслужване
0700 80 006

Сертификати за инсталации – Газ

Фирма "Мега Електроникс - АП" ООД притежава всички сертификати и лицензи за извършване на дейността – Удостоверение по Чл. 36 от нормативната уредба за надзорни съоръжения, което ни дава право да изграждаме, монтираме и сервизираме газови инсталации и газови уреди. Имаме и строителна правоспособност от строителна камара  - 2-ра категория, даваща ни право на изграждане на външни връзки за къщи и жилищни сгради. Всички наши техници, извършващи изграждане, подържане и монтаж на газови уреди, притежават необходимите лицензи и правоспособност за законовото извършване на дейност свързана с газ изграждане. 

За нас е приоритет служителите ни да са запознати с нормативните уредби във всяка една област, защото по този начин можем да гарантираме професионално изпълнение на поетите ангажименти към нашите клиенти. Ние инвестираме в тяхното обучение с цел предоставяне на качествени и надеждни услуги.

Call Now Button