Сертификати за инсталации – Газ

Начало/Сертификати за инсталации – Газ

Сертификатите в дадена област са много важно нещо, защото това показа, че фирмата инвестира в обучението на своите служители и гарантира качествено изпълнение на обектите. За нас е много важно служителите да са запознати с нормативните уредби във всяка една област, защото по този начин можем да гарантираме професионално изпълнение на поетите ангажименти към нашите клиенти.