Индивидуално обслужване
0700 80 006

Промишлена вентилация

Сградните вентилационни системи се изпълняват задължително от профилирани фирми в областта на вентилационните системи, които имат достатъчен опит при инженерингът , производството, доставката и монтажът на такъв тип системи, както необходимите познания, кадрова обезпеченост за изпълнението на подобен тип дейност и не на последно място капацитет за спазване на възложените срокове за изпълнение.

Вентилационните системи се разделят на няколко направления:

Ние от фирма Мега Електроникс сме специализирани в изпълнението на вентилационни системи с широко приложение – жилищни и административни вентилации, както и вентилационни системи за заведения съобразени с всички изисквания на РИОСВ, нормативни и законови норми и актове.

Нашият опит и кадрови ресурс ни позволява до момента да реализираме множество проекти за изграждане на вентилационни системи на жилищни сгради, комплекси от жилищни сгради, офис сгради, държавни ведомства и учреждения, както и много самостоятелни обекти, заведения, на които по нормативна уредба е задължително изграждането на вентилационна система. Изграждането на вентилационни системи е процес, в който участват паралелно екип от специалисти и технически лица, както от страна на изпълнителят, така и от страна на инвеститора. На първо място преди да се изгражда такъв тип система е изготвянето на технически проект, на база на който според нуждите на типът сграда и на инвеститора се калкулира стойността на материалите, оборудването и необходимото СМР до изграждане и пуск в експлоатация на вентилационното съоръжение.

След  тази част се пристъпва към втората част – избор на производител на основно оборудване, материали и консумативи, а след нея към физическото изпълнение на възложеният обект – доставка на оборудване и консумативи и извършване на СМР. По време на този процес, представители на възложител и изпълнител поддържат постоянна връзка, организират се съвместни срещи и т.н., това се налага, за да може да се уточняват технически решения, несъществени промени по изпълнение и т.н. , за да може финалният резултат да е задоволителен, както за Инвеститора, така и за Изпълнителят.

Последната стъпка, която  е задължителна част към изграждане на една вентилационна система е измерване на всички точки – Наладка на системата, настройка на дифузерите, както и издаване на необходимите документи за бъдещето узаконяване на цялата инсталация – Протоколи за наладка, декларации за съответствие и сертификати за качество на вложеното оборудване и материали за изграждане на вентилационна система, както и сертификати на фирмата изпълнител за изграждане на този тип дейност. Фирма Мега Електроникс не изпълнява вентилационни системи без предоставен, или изпълнен от нас проект.

Ние ви съветваме да не се опитвате да изграждате сами вентилационни системи за вашите нужди, както и да не се доверявате на фирми изпълнители на такива системи, които ви уверяват , че ще изградят такъв вид система, която ви е необходима, без наличие и безнеобходимост от проектна документация.

Фирма Мега Електроникс в своят 10 годишен опит в изграждането на вентилационни системи успешно завършени над 50 обекта от типа промишлени вентилации. Такъв тип системи се изпълняват по изисквания в различен тип сгради с производствени цели, заводи  и фабрики, както и големи търговски помещения , търговски центрове тип „молове” и др. Мега Електроникс участва активно при изграждането на няколко основни търговски центрове, като изгражда отделни обекти към основните инсталации на: Мол -Стамболийски – гр. София, Мол – Парадайс –гр. София, Мол – Ринг – гр. София, Мол – Мега Мол – гр. София.

Фирма Мега Електроникс изгражда вентилационни системи в различен тип производства, както в тежка промишленост, така и в сферата на вино производството, като покрива всички изисквания, както документални, така и технически , за да може да изпълнява такъв тип обекти. В зависимост от конкретния проект, ние изпълняваме такъв тип системи, както с правоъгълни, така и с кръгли спиро въздуховоди и доставяме и инсталираме спрямо заданието всякакъв тип вентилационни камери, климатични камери, вентилаторни съоръжения, изработваме към тях и необходимите табла и контролери за управление на подобен тип системи. Доставеното основно оборудване и материали към него са с налични сертификати за качество и декларации за съответствие, с това ние ви гарантираме, че доставената техника и материали от нас са с необходимото качество!

Изграждане на промишлени вентилационни системи се оферира индивидуално! Поради тази причина за да получите оферта за изграждане на такъв тип система на първо място трябва да имате наличен проект и КС към него, на база на което да получите остойностяване от наша страна. При неналичен проект, ние може да се заеме с проектирането на вашият конкретен обект, но проектирането се заплаща отделно и неговата цена варира, спрямо големината на проекта, сложността и т.н. Относно проектирането, което извършваме, вие ще получите стойността след , като ни дадете точно задание за проектиране! След получаване на проект и остойностяване на негова база от нас, вие не се ангажирате на всяка цена да ни изберете, като изпълнител за изграждане на вентилационната система, която е проектирана!

За контакт и връзка с нас можете да попълните формата или се свържете с нас на нашия национален телефон за връзка:  

0700 80 006

    Прочел съм и съм съгласен с ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

    Call Now Button