Индивидуално обслужване
0700 80 006

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „Мега Електроникс – АП“ ООД („Мега Електроникс“) услуги и продукти посредством уебсайта за електронна търговия www.megaelectronics.bg („Общите условия”) и урежда договорните отношения между „Мега Електроникс – АП“ ООД и лицата ползващи уебсайта и онлайн магазина.

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте уебсайта megaelectronics.bg.

Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес https://megaelectronics.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта megaelectronics.bg. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта megaelectronics.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта megaelectronics.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта megaelectronics.bg, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

Интернет страницата www.megaelectronics.bg представлява търговски център за електронна търговия, чийто създател и собственик е „Мега Електроникс – АП“ ООД. „Мега Електроникс – АП“ е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 201472746, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. Бъкстон, ул. Иван Сусанин №43. Дружеството е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с идентификационен номер БУЛСТАТ BG201472746.

Общи

Информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и др., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като „Мега Електроникс – АП“ не носи отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.

Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само при закупуването на стоки от уебсайта megaelectronics.bg и е доброволна и безплатна.

Регистрацията в сайта www.megaelectronics.bg се осъществява по време на поръчка, както следва: след като натиснете бутона „Приключване на поръчката“ ще се отвори страница, в която следва да въведете данните си.
Попълването на полетата обозначени със символа * са задължителни, с оглед успешно завършване на поръчката. Предоставените данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи поръчки.

Поръчки

Поръчки могат да правят само потребители приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните полетата обозначени със следния символ * във формуляра за поръчка.

За да добавите избрания от Вас продукт в количката, използвайте бутон „КУПИ“. Ако желаете да продължите пазаруването, изберете следващ продукт и по същия начин го добавете в количката. От бутона „Количката“ може да прегледате и редактирате избраните от Вас продукти.

След като сте избрали желаните продукти следва да натиснете бутон „Приключване на поръчката“. За да завършите поръчката, трябва да попълните следната информация:

Стъпка 1: Да въведете име и фамилия/име на фирма; адрес за доставка; град, област, пощенски код; телефон; имейл адрес;

Стъпка 2: Да изберете начин на плащане;

Стъпка 3 – опционална: Да напишете бележка.

Стъпка 4: Да приемете общите условия за ползване.

Стъпка 5: Да потвърдите поръчката като натиснете бутон „Поръчване“.

След обработване на заявката, на посочения телефон за контакт с Вас ще се свърже служител на дружеството, за да потвърдите поръчката. Заявки направени след 17.00 часа се обработват на следващия ден.

Заявки направени в почивни дни се обработват в първия работен ден от следващата седмицата.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между „Мега Електроникс – АП“ и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на „Мега Електроникс – АП“. Потвърждаването на сключен с „Мега Електроникс – АП“ договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща и/или телефонен номер.

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като „Мега Електроникс – АП“ си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от „Мега Електроникс – АП“ онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи.

Съгласно чл. 113, ал. 4 от ЗДДС, издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупката. След изтичане на този срок „Мега Електроникс – АП“ ООД  няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Начин на плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

  1. Плащане при доставка (наложен платеж);
  2. Плащане с банкова карта чрез системата bg;
  3. Банков превод;
  4. ePay.bg – EasyPay – заплащане оф-лайн през каса на EasyPay или пост-терминал (банкомат) на БОРИКА. Работи, чрез доставяне на клиента уникален IDN  номер, който е нужен за разпознаване на поръчката за разплащането;
  5. Покупка на изплащане чрез финансова институция.

Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след потвърждение на поръчката, в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.

С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“, да заплаща на „Мега Електроникс – АП“ авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока.

При използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на „Мега Електроникс – АП“ от негово име и за негова сметка. При доставка с плащане чрез „Наложен платеж“: купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.

При плащане с банков превод/банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.

Онлайн покупка на изплащане

Всеки, който желае да закупи от онлайн магазина стока на изплащане следва да кандидатства за отпускане на кредит пред една от посочените финансови институции.

Кандидатстването се извършва само онлайн посредством кликване върху бутона на съответната финансова институция. Условията за кредитиране (в т.ч. кандидатстване за кредит, отпускане, лихви, такси и т.н.), се определят едностранно от съответната финансова институция. „Мега Електроникс – АП“ не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е финансова институция. „Мега Електроникс – АП“ не участва в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, в т.ч. в случаите на евентуално предприемане на действия по принудително изпълнение и др.

Доставката на закупена на изплащане чрез онлайн магазина стока се извършва в сроковете, посочени в Раздел „Доставка“, считани от датата, на която „Мега Електроникс – АП“ е уведомено от съответната финансова институция за подписан договор за кредит, финансиращ в пълен размер съответната поръчка.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (име, ЕГН, адрес за доставка – служебен или настоящ адрес), посочени от купувача в договора за кредит. Получаването на стоката се извършва лично от купувача, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в документа, удостоверяващ предаването на стоката.

Казаното в раздел „Отказ от сключен договор от разстояние“ се прилага и при онлайн покупка на изплащане, с изключение, че при онлайн покупка на изплащане потребителят задължително следва да отправи всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към съответната финансова институция, кредитирала онлайн покупката, предмет на отказа от договор. За целта потребителят изпраща молба до финансовата институция отпуснала кредита, в която посочва банковата сметка по която желае да му бъдат възстановени претендираните суми. С оглед избягване на всякакво съмнение, „Мега Електроникс – АП“ няма да разглежда и няма да удовлетворява каквито и да е парични претенции, отправени от страна на потребители в случаите на отказ от договор с предмет онлайн покупка на изплащане.

Доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ.

Доставката се извършва по два начина:

  1. с куриер от понеделник до събота, с изключение на официалните празници; или
  2. от монтажни групи в деня на монтажа, който предварително се уговаря със служител на „Мега Електроникс – АП“, при обаждане за потвърждение на поръчката.

Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.

Срокът за комплектоване на поръчката е от 2 до 7 работни дни по отношение на стоки, които са налични в складовете на „Мега Електроникс – АП“. По отношение на стоки, които не са налични в складовете на дружеството, служител на „Мега Електроникс – АП“ ще се свърже с купувача, за да уточнят срока за доставка, който зависи от срока за доставката до складовете на „Мега Електроникс – АП“ от вносителя на дадения продукт.

От БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА може да се възползват клиенти в градовете София, Пловдив, Дупница, Плевен, Бургас, Видин, Велико Търново, Враца, Русе, Петрич, Сливен и Ловеч.

При желание за доставка на продукт до населено място различно от по-горе изброените се заплаща по 60 лв. за 1 брой продукт за разстояния до 25км /когато се доставя от монтажната група/ или по действащият ценоразпис за по-големи разстояния.

Стоката се доставя стандартно – на ръка срещу подпис, като за по-големи пратки (определени по преценка на лицето извършващо доставката) доставката се извършва до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на „Мега Електроникс – АП“/куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на „Мега Електроникс – АП“/куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, „Мега Електроникс – АП“ задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. „Мега Електроникс – АП“/куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

Монтаж

„Мега Електроникс – АП“ извършва монтаж чрез свои служители на предлаганите на уебсайта стоки, а именно: на климатици, на бойлери, на газови уреди, електронно изграждане и др.

Монтажът на различните видове стоки се извършва при условия и по цени, посочени на следните страници:

За стоки, за които няма информация на горепосочените страници, условията и цените на монтаж се уговарят индивидуално с клиента, при потвърждение на поръчката.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, ж. к. Бъкстон, ул. Иван Сусанин №43.

Гаранционни условия

На всички стоки предлагани в www.megaelectronics.bg се осигурява гаранционен и следгаранционен сервиз.  Търговската гаранция е посочена за всеки продукт и е съобразен с гаранционните условия на производителя. При необходимост от гаранционен ремонт, клиентът е длъжен да представи гаранционна карта. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. На телефон 070080006 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Отказ от сключен договор от разстояние

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

За упражняване правото на отказ, потребителят следва да уведоми „Мега Електроникс – АП“ (посочвайки име, географски адрес телефонен номер, факс и електронен адрес,) за решението си да се откаже от договора с недвусмислено изявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). За да е спазен срока за отказ от договора, е достатъчно съобщението относно упражняването на право на отказ да е изпратено преди изтичането на срока за отказ от договора. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на „Мега Електроникс – АП“ стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „Мега Електроникс – АП“ не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на „Мега Електроникс – АП“ за решението си да се откаже от договора. Преките разходи по връщане на стоките са за сметка на потребителя. До предаването на стоката на „Мега Електроникс – АП“ рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. Възстановяването на платената сума се извършва чрез платежния способ използван от потребителя при закупуването на стоката, без да бъдат начислявани допълнителни разходи за потребителя. Възстановяването на плащанията може да бъде отложено до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.). Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете.

Допълнителни условия

Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на „Мега Електроникс – АП“ или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е „Мега Електроникс – АП“ или друго лице.

Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

Промени в общите условия

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „Мега Електроникс – АП“. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида или естеството на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, „Мега Електроникс – АП“ ги довежда до знанието на потребителите, чрез публикуването им на Уебсайта megaelectronics.bg.

Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените потребители към датата на влизането им в действие. В срока, посочен по-горе, те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до „Мега Електроникс – АП“, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от „Мега Електроникс – АП“, се счита, че потребителят е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран потребител, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между потребителя и „Мега Електроникс – АП“ за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта megaelectronics.bg, при което „Мега Електроникс – АП“ има право да откаже предоставянето на услугите.

Call Now Button