Въздушните завеси представляват въздушна преграда между две зони. Те са устройства, които се поставят на врати, технологично отвори или проходи, които граничат с външен въздух или помещения с различна температура. Въздушните завеси не позволяват обмен на въздух между двете зони. Те намират приложение за централни входове на търговски комплекси, ресторанти, хотели, кина, супермаркети и др.

Производител

Видовете въздушни завеси са: студени въздушни завеси, електрически въздушни завеси с отопление, въздушни завеси с вграден воден топлообменник, индустриални завеси, въздушни завеси за въртящи врати.