Индивидуално обслужване
0700 80 006

Пелетни котли

Пелетните котли са изключително удобни  за потребителите поради възможността за самостоятелна работа, която не изисква постоянно зареждане с пелети.  Горивният процес при тях е автоматизиран, което значително намалява усилията за поддръжка и зареждане.

Изгарянето на пелети е високо ефективно, като извлечената топлина е повече от останалите котли за отопление и позволява бързата възвръщаемост на вложените средства в този тип отопление.

Нашият екип осъществява посещение от оторизирано лице на адрес на клинета срещу заплащане на съответната сума за оглед  - 100 лв. с вкл. ДДС, която се приспада от цената на артикула при неговото закупуване.

Call Now Button