Индивидуално обслужване
0700 80 006

Фотоволтаични системи

SAJ е един от най-големите световни специалисти в областта на инверторите, който е фокусиран върху решенията за преобразуване, пренос и съхранение на енергия от възобновяеми източници.

SAJ предоставя соларни продукти като:

 • Мрежови соларни инвертори
 • Инвертори за съхранение
 • Комбинирани решения
 • Платформа за наблюдение.

Топ 10 световни марки монофазни инвертори според IHS Market и няколко спечелени награди за качество от TüV Rheinland "All quality matters“ -  това е SAJ – интелигентни системи за възобновяеми енергийни източници.
Предлагаме ви широка гама от соларни продукти за фотоелектрически централи, на водещи световни марки като SUNTECH, QCells, LONGi Solar, Bluesun,Trina Solar, ZNShine, Jinko и Victron.

Фотоволтаичните системи - съоръжения за преобразуване на слънчева енергия в електрическа.

Те са идеалното решение за намаляване на сметките за ток.

Фотоволтаичната система съдържа слънчеви панели, които са съставени от слънчеви клетки от полупроводников материал, при който протича физикохимически процес - в първият му етап е фотоелектричен ефект, след който протича електрохимичен процес, при който се генерира електрически ток. Енергията, генерирана с този тип системи е чиста и възобновяема енергия.

Как работят?

Слънчевите панели преобразуват възобновяемата енергия, която се съдържа  в слънчевата светлина в електрическа енергия. Тази енергия е DC (правотокова) енергия и не може да се използва директно, нужно е да се трансформира в AC (променлива), което се осъществява посредством инвертор. Вече произведено, електричеството може директно да се използва за собствени нужди, да се продаде на енергоразпределително дружество или да се съхрани в акумулатори.

Кои са основните типове?
 • Самостоятелни системи , които осигуряват захранване на отдалечени обекти с акумулатори
 • Системи, свързани към националната АС мрежа
 • Комбинация от двете системи по-горе - т.нар. хибридни системи
 • Фотоволтаичен панел Vitovolt 300

  Фотоволтаичен панел Vitovolt 300

 • Фотоволтаичен панел SUNTECH ULTRA V

  Фотоволтаичен панел SUNTECH ULTRA V

 • Фотоволтаичен панел SUNTECH ULTRA S

  Фотоволтаичен панел SUNTECH ULTRA S

 • СОЛАРЕН ИНВЕРТОР SAJ R5 - 8K, 220V

  СОЛАРЕН ИНВЕРТОР SAJ R5 - 8K, 220V

 • СОЛАРЕН ИНВЕРТОР SAJ R5 - 5K, 220V

  СОЛАРЕН ИНВЕРТОР SAJ R5 - 5K, 220V

 • СОЛАРЕН ИНВЕРТОР SAJ R5 - 2K, 220V

  СОЛАРЕН ИНВЕРТОР SAJ R5 - 3K, 400V

 • СОЛАРЕН ИНВЕРТОР SAJ R5 - 2K, 220V

  СОЛАРЕН ИНВЕРТОР SAJ R5 - 2K, 220V

Call Now Button