Индивидуално обслужване
0700 80 006

Фотоволтаични системи

 • Инвертор HUAWEI SUN2000 4KTL-L1

  Инвертор HUAWEI SUN2000 6KTL-L1

 • Инвертор HUAWEI SUN2000 4KTL-L1

  Инвертор HUAWEI SUN2000 5KTL-L1

 • Инвертор HUAWEI SUN2000 4KTL-L1

  Инвертор HUAWEI SUN2000 4KTL-L1

 • Фотоволтаичен панел YINGLI SOLAR YL405D-37e

  Фотоволтаичен панел YINGLI SOLAR YL550D-49Е1/2

 • Фотоволтаичен панел YINGLI SOLAR YL405D-37e

  Фотоволтаичен панел YINGLI SOLAR YL545D-49Е1/2

 • Фотоволтаичен панел YINGLI SOLAR YL405D-37e

  Фотоволтаичен панел YINGLI SOLAR YL405D-37e

 • Фотоволтаичен панел YINGLI SOLAR YL405D-37e

  Фотоволтаичен панел YINGLI SOLAR YL410D-37e

 • Фотоволтаичен панел Vitovolt 300

  Фотоволтаичен панел Vitovolt 300

Фотоволтаичните системи - съоръжения за преобразуване на слънчева енергия в електрическа.

Те са идеалното решение за намаляване на сметките за ток.

Фотоволтаичната система съдържа слънчеви панели, които са съставени от слънчеви клетки от полупроводников материал, при който протича физикохимически процес - в първият му етап е фотоелектричен ефект, след който протича електрохимичен процес, при който се генерира електрически ток. Енергията, генерирана с този тип системи е чиста и възобновяема енергия.

Как работят?

Слънчевите панели преобразуват възобновяемата енергия, която се съдържа  в слънчевата светлина в електрическа енергия. Тази енергия е DC (правотокова) енергия и не може да се използва директно, нужно е да се трансформира в AC (променлива), което се осъществява посредством инвертор. Вече произведено, електричеството може директно да се използва за собствени нужди, да се продаде на енергоразпределително дружество или да се съхрани в акумулатори.

Кои са основните типове?
 • Самостоятелни системи , които осигуряват захранване на отдалечени обекти с акумулатори
 • Системи, свързани към националната АС мрежа
 • Комбинация от двете системи по-горе - т.нар. хибридни системи
Call Now Button