Газ – Проектиране и узаконяване

Начало/Газ – Проектиране и узаконяване

След, като сте пристъпили към решение за изграждане, узаконяване и монтаж, както и пуск на газови уреди и котли в една сграда, трябва да се съобразите със следните стъпки:

  1. Първата стъпка е  проектиране на газова инсталация и газова връзка. Това е първата основна стъпка, която Ви дава отговори на всички въпроси, относно изграждане на инсталацията, пътища на тръбните линии и дава яснота, относно вида на изискваните материали и тяхното количество. При наличие на проект се изготвя количествена сметка, чрез която фирмата изпълнител на инсталацията подава към клиента остнойностяване на строително монтажните дейности. Проектирането на газови инсталации се извършва единствено от проектант за съответната част, с активна проектантска правоспособност и се подпечатва и издава по нормативен ред от него към Възложителя. Проектът при газовите инсталации е задължителен и без него няма как да бъде узаконена инсталацията, а такъв тип инсталации са под контрола на специализиран газов надзор.

Фирма Мега Електроникс изгражда сградни газови инсталации и външни газови връзки, както по технически проекти, предоставени от клиенти и инвеститори, така и извършва цялостно проектиране, инженеринг и изпълнение на газови инсталации и газови съоръжения.

  1. Втората и последна стъпка, преди пуск и превеждане в експлоатация на инсталираният газов уред е проверка и контрол от специализиран газов надзор, който узаконява изградената инсталация и заверява документацията към газоразпределителното дружество, като удостоверява, че инсталираното съоръжение и инсталация отговарят на изискванията за безопасност и покриват нормативните уредби и това разрешава газоснабдяване на уреда по надзорната инсталация. Специализираният надзор проверява документацията на фирмата изпълнител, и прави преглед и изпитания на изградената инсталация и газовият уред.

Фирма Мега Електроникс работи съвместно с оторизирани, специализирани, газови надзорни лица на територията на цялата страна, като изгражда и узаконява газови уреди и инсталации. При инсталиране на газов уред  или газова инсталация, но не извършен преглед от надзор, такъв тип инсталация не получава узаконяване, и съответно газ разпределителното дружество няма да подаде газоподаване към съответния обект или имот. Газ надзор се осъществява ежегодно, като той заверява годността и техническата изправност на съответният газов надзорен уред и води ревизионната книга на съответното съоръжение.

За контакт и връзка с нас можете да попълните формата по-долу или се свържете с нас на нашия национален телефон за връзка: 0700 80 006