Монтаж на газови уреди

Начало/Монтаж на газови уреди

Монтажът на газови котли и съоръжения се извършва единствено и само от оторизирани сертифицирани техници, които познават реда и правилата за инсталация на такъв тип съоръжения. Инсталацията на такъв тип уреди е много отговорно и професионално действие, като се спазват последователност от действия и правила, за достигане на качествено и безопасно експлоатиране на този тип газов уред. Инсталацията на газови котли е абсолютно забранена и съществува сериозен риск при инсталация от некомпетентни и несертифицирани по законовите директиви и норми физически и юридически лица. Последствията са сериозни. Ние съветваме всички потребители, които са решили да инсталират и да ползват газов тип уреди, да се доверяват и обърнат единствено и само към оторизирана за тази дейност фирма, която да предложи такъв тип услуга, да гарантира нужното качество и да приложи съответната документация, както и да даде препоръки и инструктаж при употребата на газови уреди и газови котли. Този тип услуга  – монтаж на газови котли и бойлери на нашият пазар е на разумна достъпна цена – варира в интервала между – 150 – 300 лева.

Фирма Мега Електроникс притежава опит и необходимата професионална квалификация паралелно, подплатена с всички необходими документи и сертификати, изисквани по законовите норми и директиви, и притежава права за монтаж и изготвяне на изпълнителска документация за пуск в експоатация и узаконяване на газови уреди, газови котли и газови бойлери на територията на Република България. Фирмата е оторизиран партьор на Овергаз – мрези, Сити Газ и др. Доставчици на пироден газ за битови нужди.

Ценова  листа за монтаж на газови котли:

Монтажна дейност Цена
Монтаж на газов котел – едноконтурен и двуконтурен с мощност от 12 KW до 35 KW 300 лв.
Монтаж на газов котел – едноконтурен с мощност от 35 KW до 50 KW 450 лв.
Монтаж на газов котел – едноконтурен с мощност от 50 KW до 99 KW 800 лв.
Монтаж на газов котел – едноконтурен с мощност над 99 KW цена по запитване, след предварително извършен оглед

Стандартният монтаж на битов газов котел включва:

 1. Поставяне на газов котел – монтаж на тяло, пробиване на отвор при необходимост ф 100 за коминно тяло и монтаж на коминно тяло – 2 стандартни елемента – коляно 90 градуса и куминно тяло – права част 1м.
 2. Свързване на съществуваща тръбна разводка към отоплителна инсталация, завършваща с кран. Свързване на съществуваща тръбна разводка към ВИК инсталация, завършваща с кран, намираща се под мястото където се инсталира газовия котел.
 3. Свързване към предварително изградена газова подаваща линия, завършваща с газов кран, намираща се под мястото, където се инсталира газовият котел. Мека връзка – доставка на Мега Електроникс – включено в станадартен монтаж.
 4. Свързване на конденз на газов котел към съществуващо разклонение от канализацията, намиращо се под мястото, където се инсталира газовият котел.
 5. Свързване на захранване на газов котел – на предварително съществуващо захранване, подавано от клиента. Предпазител – доставка от Мега Електроникс – включено в стандартен монтаж.
 6. Пуск и настройка на уреда.

Ценова листа на допълнителни дейности за битови газови котли:

Допълнителни дейности Цена
Кран – PPR 25 лв./бр.
Воден филтър 35 лв./бр.
Меки връзки – ВИК до 40 см 20 лв./бр.
Кран – газова връзка 25 лв./бр.
Газ известителен датчик – италиански 180 лв.
Узаконяване –Газов надзор – газов уред 200 лв.
Узаконяване – Газов надзор – газова връзка 250 лв.
Оглед на обект 50 лв.

При монтаж на промишлени котли всички допълнителни разходи се калкулират след изготвяне на индивидуална оферта към клиент и след извършен оглед от наша страна от оторизиран техник на фирма Мега Електроникс.

Профилактика на газов котел включва:

 1. Проверка уплътнение на горелката (може да се налага подмяна).
 2. Проверка на пламъчно тяло.
 3. Проверка и почистване на електроди (може да се наложи подмяна, препоръчително).
 4. Проверка на изолационни блокове (ако е наводнявана камерата, може да трябва подмяна).
 5. Почистване на горивната камера и проверка на конденза.

Цената е 120 лв. без консумативи за подмяна!

**Проверка на водната система се заплаща допълнително!

Проектирането за единични бройки газови инсталации и газови уреди варира между 350 и 1000 лв., а за цялостни газови инсталации цената е по запитване!