Индивидуално обслужване
0700 80 006

Газови инсталации на компресиран газ

Отоплението с бутилки на компресиран газ в последните години набира популярност за отопление на битови, административни и промишлени сгради, подходящо е за отопление на площи с големи обеми.

Компресираната газ е реално компресиран природен газ (Метан), като той се предпочита при обекти в които няма централно захранване на природен газ. Газа се съхранява в бутилки поставени на така наречените трейлъри, като при зареждане те се подменят със заредени нови от трейлърен камион. При изграждане на отопление с този тип инсталации е важно да се знае, че те заемат голяма площ в упи – то на всеки захранващ обект и необходимо осигуряването на площадка за съхранението на бутилките.

Инсталациите на компресиран газ са предпочитани, основно поради икономията, която се постига при отопление на този газ, както и лесната и удобна употреба на уредите в такъв тип инсталация, както и минималните ангажименти, които имат клиентите, ползващи този тип гориво за отопление.

При изграждане на този тип инсталация е необходимо на първо място да се изготви проектиране, което обхваща следните проектни части:

  • Газ
  • Електро
  • Пожаробезопастност
  • Архитектура – при направа на навес при големи инсталации и необходимост от съхраняване на големи количества газ
  • Конструктивна – при необходимост от направа на фундаментова площадка

При изграждане на инсталация на компресиран газ е необходимо цялата проектна документация да се съгласува от Районна пожарна служба, както и от Лицензиран технически газов надзор. При инсталации с голям обем, специфика на сгради, новостроящи се обекти и индустриални обекти е необходимо този тип инсталация да се изгради след придобито разрешение за строеж, като при въвеждане в експлоатация е необходимо приемането от Държавен технически надзор, или приемателна комисия. За битовите обекти е необходимо единствено съгласуване с Районна пожарна служба и Лицензиран технически газов надзор.

При изграждане на този тип инсталации, фирма Мегаелектроникс предлага пълен инженеринг и изграждане, като бутилките за съхранение на компресиран газ се доставят и се закупуват, или се плаща депозит към доставчикът, който доставя компресираният газ. Ние изготвяме техническите проекти и изграждаме газовата инсталация с газовите отоплителни уреди, като при необходимост и цялата отоплителна инсталация, необходима за захранване на съответният обект до връзка с трейлърните бутилки.

    Прочел съм и съм съгласен с ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

    Call Now Button