Индивидуално обслужване
0700 80 006

Рекуператори

 • Рекуператор DAIKIN VAM150FC
  Рекуператор DAIKIN VAM150FC

  Рекуператор DAIKIN VAM150FC

  2586 лв.
 • Рекуператор DAIKIN VAM150FC

  Рекуператор DAIKIN VAM250FC

  2814 лв.
 • Рекуператор DAIKIN VAM350J

  Рекуператор DAIKIN VAM350J

  3652 лв.
 • Рекуператор DAIKIN VAM350J

  Рекуператор DAIKIN VAM500J

  3494 лв.
 • Рекуператор DAIKIN VAM350J

  Рекуператор DAIKIN VAM650J

  4542 лв.
 • Рекуператор DAIKIN VAM350J

  Рекуператор DAIKIN VAM1000J

  6134 лв.
 • Рекуператор DAIKIN VAM350J

  Рекуператор DAIKIN VAM800J

  5068 лв.
 • Рекуператор Crystal ECO 350

  Рекуператор Crystal ECO 350

  1600 лв.
 • Рекуператор Crystal ECO 350

  Рекуператор Crystal ECO 800

  2100 лв.
 • Рекуператор Crystal ECO 350

  Рекуператор Crystal ECO 1000

  2200 лв.
 • Рекуператор Crystal ECO 350

  Рекуператор Crystal ECO 1500

  2800 лв.
 • Рекуператор Crystal ECO 350

  Рекуператор Crystal ECO 2000

  3200 лв.
 • Рекуператор UTEK DUO-ED 1 BP EVO-PH SH –2VA0 C002 0BSH

  Рекуператор UTEK DUO-ED 1 BP EVO-PH SH –2VA0 C002 0BSH

  4672 лв.
 • Рекуператор UTEK DUO-ED 1 BP EVO-PH SH –2VA0 C002 0BSH
  Рекуператор UTEK DUO-ED 2 BP EVO-PH SH –2VB0 C002 0BSH

  Рекуператор UTEK DUO-ED 2 BP EVO-PH SH –2VB0 C002 0BSH

  4930 лв.
 • Рекуператор UTEK DUO-ED 1 BP EVO-PH SH –2VA0 C002 0BSH

  Рекуператор UTEK DUO-ED 3 BP EVO-PH SH -2VC0 C002 0BSH

  6640 лв.
 • Рекуператор UTEK DUO-ED 1 BP EVO-PH SH –2VA0 C002 0BSH
  Рекуператор UTEK DUO-ED 4 BP EVO-PH SH –2VD0 C002 0BSH

  Рекуператор UTEK DUO-ED 4 BP EVO-PH SH –2VD0 C002 0BSH

  8760 лв.
 • Рекуператор UTEK REVERSUS 1 BP EVO-PH SV – 3EK0 C002 0ASV - 325m³/h
  Рекуператор UTEK REVERSUS 1 BP EVO-PH SV – 3EK0 C002 0ASV - 325m³/h

  Рекуператор UTEK REVERSUS 1 BP EVO-PH SV – 3EK0 C002 0ASV - 325m³/h

  3460 лв.
 • Рекуператор UTEK REVERSUS 1 BP EVO-PH SV – 3EK0 C002 0ASV - 325m³/h

  Рекуператор UTEK REVERSUS 2 BP EVO-PH SV – 3EL0 C002 0ASV - 460m³/h

  3809 лв.
 • Рекуператор UTEK REVERSUS 1 BP EVO-PH SV – 3EK0 C002 0ASV - 325m³/h

  Рекуператор UTEK REVERSUS 3 BP EVO-PH SV – 3ER0 C002 0ASV - 600m³/h

  4350 лв.
 • Рекуператор UTEK FLAT 1 BP EVO-PH SH /3NA0C002GASH - 145m³/h

  Рекуператор UTEK FLAT 1 BP EVO-PH SH /3NA0C002GASH - 145m³/h

  3055 лв.
 • Рекуператор UTEK FLAT 1 BP EVO-PH SH /3NA0C002GASH - 145m³/h

  Рекуператор UTEK FLAT 3 BP EVO-PH SH / 3NC0C002GASH

  3600 лв.
 • Рекуператор UTEK FLAT 1 BP EVO-PH SH /3NA0C002GASH - 145m³/h

  Рекуператор UTEK FLAT 2 BP EVO-PH SH / 3NB0C002GASH

  3190 лв.

Фирма Мега Електроникс доставя и изгражда битови и промишлени вентилационни системи. Ние извършваме продажба и монтаж на рекуперативни блокове за битови нужди, за системи свързани с индустрията, търговски приложения, заведения и специализирани рекуперативни блокове.

Ние ви предлагаме разнообразна продуктова гама от високо ефективни рекуператори, с широко приложение на световноизвестните производители – Utek – Италия, Daikin – Белгия и Crystal – Китай, с японски топлообменник.

Рекуператорът е топлообменник, чрез който се извършва регенерация на топлина или на студ във вентилационната система. Посредством него може да се намалят значително разходите за електроенергия. Инвестиционните разходи за рекуператор са големи, но се оправдават с последващи ниски разходи за електричество и безвредно въздействие върху околната среда.

Рекуператорите могат да бъдат: въздух-въздух – пластични или ротационни и въздух-вода.

Пластичните топлообменници въздух-въздух се състоят от пластинчат топлообменник, който разделя двата въздушни потока. Обикновено са изработени от алуминий или от пластмаса. Колкото по-голямо количество въздух преминава през сечението на рекуператора, толкова по-ниска е ефективността му – между 40 и 60%.

Ротационните топлообменици въздух-въздух имат въртящ се топлообменник. Те се изработват предимно от алуминий. Топлообменникът се върти от специално проектиран нискооборотен двигател. Въртейки се с ниска скорост едната му част се нагрява или охлажда от изсмуквания от помещението въздух, след което вече загрятата ,съответно охладена част преминава в частта от сечението на секцията, през която преминава външният въздух, който приема или отдава топлина. Именно поради ниската скорост на въртене се осъществява високо ефективен топлообмен между двата потока. Ефективността на този вид рекуператор е между 70 и 80% .

При рекуператорите Въздух–вода-въздух  има междинен топлоносител, който посредством помпа циркулира между две водни секции. Ефективността е между 40 и 50%. Предимството на този вид пред другите е в по-голямото разстояние между ламелите, което обуславя по-лесно почистване. Съществено предимство е това, че не е нужно двата въздушни потока да се доведат до едно място, възможно е да бъдат раздалечени един от друг. Възможно е да бъде само въздух-вода, особено ако имаме въздух с висока температура, тогава загряваната вода може да бъде използвана за битови или други нужди. У нас най-често използуваните рекуператори поне засега са рекуператорите с пластичен топлообменник.

Мега Електроникс препоръчва на всеки потребител да закупи рекуперативен блок с високо КПД за нуждите си, с който да получи максимален комфорт, високо качество на въздуха в обитаваните помещения, срещу нисък разход на ел. енергия при отопление и охлаждане.

Call Now Button