Отоплението и снабдяването с топла вода, чрез използването на

   слънчева енергия, е един много изгоден и интелигентен начин  за опаз

ване на околната среда. Слънчевите термални решения използват безплатна слънчева енергия и това ги прави най-рентабилните източници на топлинна енергия. Слънчевите колектори предлагат на всяко домакинство икономично загряване на водата и подпомагане на отоплението, предвид всяко изискване на клиента.

При използването на соларните системи се гарантират много положит

елни аспекти като опазване на околната среда, адаптация към всякакъв вид покрив, оптимизиране на бюджета и най-важното – използване на неизчерпаемата слънчева енергия, която е напълно безплатна.

Водещи марки, предлагащи гама соларни системи са Елдоминвест, Бош ,Висман и Имергаз.