Индивидуално обслужване
0700 80 006

Водни топловъздушни апарати

Водните топловъздушни апарати се изполват за отопление или охлаждане на въздуха в големи, средни и малки промишлени и търговски помещения, в комбинация с всякакъв вид системи за централно управление. Те се свързват към общата отоплителна система, като работят с топла или студена вода. Най-често намират приложение в производствени зали, складове, търговски помещения, сервизни помещения, гаражи, работилници, оранжерии, палатки, магазини, молове, търговски центрове, църкви и др.

На пазара се предлага широка гама от различни модели, с различна топлинна мощност и обем на въздушния поток. Сред тях са и водно въздушните апарати на водещия производител Winterwarm. Те се произвеждат по иновативни технологии и достигат висока енергийна ефективност. Отличават се с надеждност, лесен монтаж, качество и прецизност.

Call Now Button