Индивидуално обслужване
0700 80 006

Вентилационни системи за заведения и ресторанти

Мега Електроникс е профилирана фирма в областта на вентилационните системи за заведения и ресторанти, с достатъчен опит при инженерингът , производството, доставката и монтажът на такъв тип системи. Ние притежаваме както необходимите познания, кадрова обезпеченост за изпълнението на подобен тип дейност, така и възможността да спазваме възложените срокове за изпълнение. Системите изградени от нас са съобразени с всички изисквания на РИОСВ, нормативни и законови норми и актове. 

Дългогодишният ни опит и кадрови ресурс ни позволява до реализираме множество проекти за изграждане на вентилационни системи на заведения и ресторанти, на които по нормативна уредба е задължително изграждането им.

 В изгражданите от нас вентилационни системи участват паралелно екип от специалисти и технически лица, както от страна на изпълнителят, така и от страна на инвеститора.

Процесът се осъществява задължително на база технически проект, спрямо който се калкулира стойността на материалите, оборудването и необходимото СМР до изграждане и пуск в ескплоатация на вентилационното съоръжение.

Мега електроникс извършва доставка на оборудване и консумативи, както извършване на СМР.

По време на изграждането поддържаме постояннна връзка с представители на възложител и изпълнител, като организираме съвместни срещи и т.н., което се налага, за да може да се уточняват техническите решения, несъществени промени по изпълнение и т.н. , за да може финалният резултат да е задоволителен, както за Инвеститора, така и за Изпълнителят.

За контакт и връзка с нас можете да попълните формата или се свържете с нас на нашия национален телефон за връзка:  

0700 80 006

    Прочел съм и съм съгласен с ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

    Call Now Button