Индивидуално обслужване
0700 80 006

Монтаж и обслужване на термопомпи вода-въздух

СТАНДАРТНИЯТ МОНТАЖ НА ТЕРМОПОМПА ВОДА-ВЪЗДУХ Е НА СТОЙНОСТ 1200.00 (ХИЛЯДА И ДВЕСТА) ЛЕВА И ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ :

При необходимост от инсталация на термопомпен агрегат вода-въздух към инсталация, която е необходимо да изгради фирма Мега Електроникс  - АП ООД, стойността се определя след предоставяне на проект част ОВК, предоставен от възложител или след извършен оглед, като крайната стойност се определя на база реално извършена дейност, удостоверена с издаден АКТ 19. Първоначалната стойност на база проектно офериране или оферта след оглед може да бъдат различни  - с по-ниска или по-висока стойност, която се определя на база реално извършена дейност и вложени материали.

Термопомпи, тип Геотермални и Вода-вода се инсталират единствено само след извършен оглед и изготвен проект. Стойността за монтаж се определя след изготвяне на проект част ОВК.

ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ТЕРМОПОМПИ

Гаранционен сервиз за термопомпи – извършва се само след записване за сервизна диагностика, която се извършва по стандартен ред в работни дни – от понеделник до петък, между 9:00 и 17:00 часа, след предварително заявена дата по график, спрямо натовареността на сервизният график на Мега Електроникс. Гаранционна поддръжка се извършва само на уреди, при които е извършвана задължителна платена годишна поддръжка на стойност 800.00 (осемстотин) лева.

ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ТЕРМОПОМПИ

Извънгаранционен сервиз за термопомпи - извършва се само след записване на сервизна диагностика, която се извършва по стандартен ред в работни дни – от понеделник до петък, между 9:00 и 17:00 часа, след предварително заявена дата по график, спрямо натовареността на сервизният график на Мега Електроникс. Извънгаранционно посещение на термопомпи се извършва само след предварително заплащане за диагностика на стойност 300.00 (триста) лева.

*Посочените цени са в български лева, с вкл. ДДС! 

*При посещение от оторизирано лице се заплаща съответната сума за оглед, която се приспада от цената на артикула при неговото закупуване.

Call Now Button