Индивидуално обслужване
0700 80 006

Циркулационни помпи

 • Циркулационна помпа HALM Bupa 15-4.0 N130
  Циркулационна помпа HALM Bupa 25-6.0 N180

  Циркулационна помпа HALM Bupa 25-6.0 N180

 • Циркулационна помпа HALM Bupa 15-4.0 N130
  Циркулационна помпа HALM Bupa 25-4.0 N180

  Циркулационна помпа HALM Bupa 25-4.0 N180

 • Циркулационна помпа с електронно регулиране WILO Yonos PICO 25/1-4

  Циркулационна помпа с електронно регулиране WILO Yonos PICO 25/1-6

 • Циркулационна помпа с електронно регулиране WILO Yonos PICO 25/1-4

  Циркулационна помпа с електронно регулиране WILO Yonos PICO 25/1-8

 • Циркулационна помпа HALM Bupa 15-4.0 N130

  Циркулационна помпа HALM Bupa 15-4.0 N130

 • Циркулационна помпа HALM Bupa 15-4.0 N130

  Циркулационна помпа HALM Bupa 15-6.0 N130

 • Циркулационна помпа HALM HEP Optimo Basic 25-4.0 G180
  Циркулационна помпа HALM HEP Optimo Basic 25-4.0 G180

  Циркулационна помпа HALM HEP Optimo Basic 25-4.0 G180

 • Циркулационна помпа HALM HEP Optimo Basic 25-4.0 G180
  Циркулационна помпа HALM HEP Optimo Basic 25-6.0 G180

  Циркулационна помпа HALM HEP Optimo Basic 25-6.0 G180

 • Циркулационна помпа за БГВ WILO-STAR-Z 25/2 EM

  Циркулационна помпа за БГВ WILO-STAR-Z 25/2 EM

 • Циркулационна помпа за БГВ WILO-STAR-Z 25/2 EM

  Циркулационна помпа за БГВ WILO-STAR-Z 25/6

 • Циркулационна помпа WILO Atmos PICO 25/1-4

  Циркулационна помпа WILO Atmos PICO 25/1-4

 • Циркулационна помпа WILO Atmos PICO 25/1-4

  Циркулационна помпа WILO Atmos PICO 25/1-6

 • Циркулационна помпа с електронно регулиране WILO Yonos PICO 25/1-4

  Циркулационна помпа с електронно регулиране WILO Yonos PICO 25/1-4

Продуктови каталози

Чрез циркулационните помпи  се  осигурява движение на охладителни течности в затворени тръбопроводни системи. Основното им приложение е в системи за отопление и битово горещо водоснабдяване.  Посредством тях се увеличава силата и скоростта на циркулацията на  течността. Най-разпространени са така наречените центробежни помпи. Те имат работно колело, което се задвижва от електромотор и предава енергия на флуида. Помпите създават напор, който се изразходва за преодоляване на хидравличните съпротивления при протичане през тръбопровода.  Корпусът им трябва бъде изработен от неръждаем материал, като бронз, месинг, неръждаема стомана или чугун.  Експлоатационният им срок  е относително около 10-15-години.

От  циркулационните помпи зависи ефективността на отоплителните системи.

Почти всички циркулационни помпи имат сходна конструкция и визия. Разликите са основно в качеството на изработка на различните производители  и вида на използваните материали.

Съвременните и на практика използваеми  циркулационни помпи работят на принципа на  така наречената принудителна циркулация. Чрез тях се  реализира икономия на енергия, което увеличава КПД на отоплителната система.  Те регулират температурата на водата да е еднаква във всички точки на отоплителната система. При правилно проектиране и изпълнение, температурата и на най-отдалечения радиатор ще е същата, като и на най-близко разположения до източника на топлина. По този начин се осигурява топлинен комфорт и енергоспестяване. Без принудителна циркулация не могат да се изградят многокръгови отоплителни системи, както и нискотемпературните отоплителни системи, където температурата на топлоносителя е 40 – 50 оС. Това се отнася за източници на топлина, които работят в нискотемпературен режим – кондензни газови котли, термопомпи въздух-вода, вода-вода и земя-вода.

Циркулационните помпи намират широко приложение в системите за битово горещо водоснабдяване. Те осигуряват едно непрекъснато движение на водата през тръбопроводите, като така се избягва застой и изстиване на водата дори и при липса на консумация. Това води до повишаване на комфорта, намалява се времето за изчакване за подгряване и до по-ниски текущи разходи. Предотвратява се и  възможността за развитие на бактерии в застоялата топла вода в тръбопровода.

Call Now Button