Индивидуално обслужване
0700 80 006

Партньори – Газ

„Овергаз“ е българска газова компания, създадена през 1991г. Дружеството изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава природен газ на крайни потребители на територията на 51 общини в страната. Мрежата на Овергаз е с дължина над 2400 км и достига до домовете на близо 250 000 български домакинства. Потребители на Овергаз са над 60 хиляди семейства, над 3000 производствени компании, стотици училища, детски градини, болници и социални заведения.

„Аресгаз“ ЕАД  е основано през 1993г.. Към момента дружеството е едно от най-големите енергийни предприятия в България в сектор „Енергетика – Природен газ“, с основен предмет на дейност изграждане и експлоатация на газоразпределителни системи, пренос, разпределение и снабдяване с природен газ. Дружеството има централен офис в гр. Варна и локални офиси в градовете Добрич, Търговище, Шумен, Плевен, Провадия, Белослав, Луковит, София, Благоевград, Враца, Перник, Дупница и Сандански.

„Ситигаз“ е българско дружество, основано през 2004г. Предмета на дейност на фирмата е разпределение и продажба на природен газ в обособена територия Тракия, Силистра и Габрово.  До момента дружеството е построило повече от 700 км газопроводна мрежа и продължава захранването на клиенти. „Ситигаз“ е пълноправен член на Българската Асоциация Природен газ и формира енергийния пазар у нас. Централният офис се намира в град София, но има и офиси в Пловдив, Хасково, Казанлък, Кърджали, Димитровград, Раднево, Габрово и Силистра.

Call Now Button