Индивидуално обслужване
0700 80 006

Специализирани системи в болничен сектор

Сградните вентилационни системи се изпълняват задължително от профилирани фирми в областта на вентилационните системи, които имат достатъчен опит при инженерингът, производството, доставката и монтажът на такъв тип системи, както необходимите познания, кадрова обезпеченост за изпълнението на подобен тип дейност и не на последно място капацитет за спазване на възложените срокове за изпълнение. Вентилационните системи се разделят на няколко направления:

Ние от фирма Мега Eлектроникс сме специализирани в изпълнението на вентилационни системи с широко приложение  – жилищни и административни вентилации, както и вентилационни системи за заведения, съобразени с всички изисквания на РИОСВ, нормативни и законови норми и актове. Нашият опит и кадрови ресурс ни позволява да реализираме множество проекти за изграждане на вентилационни системи на жилищни сгради, комплекси от жилищни сгради, офис сгради, държавни ведомства и учреждения, както и много самостоятелни обекти, заведения, на които по нормативна уредба е задължително изграждането на вентилационна система. Изграждането на вентилационни системи е процес,в който участват паралелно екип от специалисти и технически лица, както от страна на изпълнителят, така и от страна на инвеститора.

На първо място преди да се изгражда такъв тип система е изготвянето на технически проект, на база на който според нуждите на типът сграда и на инвеститора се калкулира стойността на материалите, оборудването и необходимото СМР до изграждане и пуск в експлоатация на вентилационното съоръжение. След  тази част се престъпва към втората част – избор на производител на основно оборудване, материали и консумативи, а след нея към физическото изпълнение на възложения обект – доставка на оборудване и консумативи и извършване на СМР.

По време на този процес, представители на възложител и изпълнител поддържат постоянна връзка, организират си съвместни срещи и т.н., това се налага, за да може да се уточняват технически решения, несъществени промени по изпълнение и т.н., за да може финалния резултат да е задоволителен, както за Инвеститора, така и за Изпълнителят. Последната стъпка, която  е задължителна част към изграждане на една вентилационна система е измерване на всички точки – Наладка на системата, настройка на дифузерите, както и издаване на необходимите документи за бъдещето узаконяване на цялата инсталация – Протоколи, декларации за съответствие и сертификати за качество на вложеното оборудване и материали за изграждане на вентилационна система, както и сертификати на фирмата изпълнител за изграждане на този тип дейност.

Фирма Мега Електроникс не изпълнява вентилационни системи без предоставен или изпълнен от нас проект. Ние Ви съветваме да не се опитвате да изграждате сами вентилационни системи за вашите нужди, както и да не се доверявате на фирми изпълнители на такива системи, които Ви уверяват, че ще изградят такъв вид система, която Ви е необходима, без наличие и без необходимост от проектна документация.

Фирма Мега Електроникс в своя 10 годишен опит в изграждането на вентилационни системи успешно има завършени над 20 обекта с изградени вентилационни системи в болничният сектор. Такъв тип системи се изпълняват по специални  изисквания, както за основното оборудване, така и към материалите и консумативите, които се влагат. Тяхното качество трябва да е на най-високо ниво и ако това обстоятелство не се спазва, обектът не може да се предаде към Възложителите и съответно няма да може да бъде узаконен.

На първо място при изграждане вентилационни съоръжения в болнични заведения трябва въздуховодите и консумативите, които ще се вложат да са стерилизирани – това е задължително за хирургическите помещения. Въздуховодите, които се доставят, задължително трябва да са фолирани при транспортирането и при монтажа им. При изграждане на такъв тип системи друго основно изискване е всички вентилационни камери да са от „хигиенен тип”, както и да се доставят и монтират специализирани тавани от метал за всички хирургически помещения. Това са една малка част от основните изисквания при изграждане на вентилационни съоръжения в болничният сектор, които са задължителни за всеки един изпълнител, нагърбил се с тежката задача при изпълнението на система в обект от този тип.

Мега Електроникс извършва цялостен инженеринг, производство, доставка и монтаж на вентилационни системи в болничният сектор, в това число болници, клиники и специализирани кабинети. Ние успешно сме реализирали проекти от този тип в болнични заведения, като: „Александровска” болница, Болница „Св. Георги” – гр. Пловдив, Болница „Токуда” и др. Опитът и кадровият ни ресурс позволяват цялостното успешно изпълнение на обекти от този тип от инженеринга до физическото изпълнение.

Изграждането на вентилационни системи за здравни заведения се оферира индивидуално! Поради тази причина, за да получите оферта за изграждане на такъв тип система, на първо място трябва да имате наличен проект и КС към него, на база на което да получите остойностяване от наша страна. При неналичен проект, ние може да се заемем с проектирането на вашия конкретен обект, но проектирането се заплаща отделно и неговата цена варира, спрямо големината на проекта, сложността и т.н. Относно проектирането, което извършваме, Вие ще получите стойността след , като ни дадете точно задание за проектиране! След получаване на проект и остойностяване на негова база от нас, Вие не се ангажирате на всяка цена да ни изберете, като изпълнител за изграждане на вентилационната система, която е проектирана!

За контакт и връзка с нас можете да попълните формата или се свържете с нас на нашия национален телефон за връзка:  

0700 80 006

    Прочел съм и съм съгласен с ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

    Call Now Button