Индивидуално обслужване
0700 80 006

Изграждане на сградни газови инсталации и външни връзки

"Мега Електроникс - АП" ООД е сертифицирана фирма за изграждане на вътрешни газови инсталации и външни връзки от точка за присъединяване на газовото дружество до точка на присъединяване на газов уред по проект, предоставен от клиенти или изготвен от нас.

Ние притежаваме всички сертификати и лицензи за извършване на дейността – Удостоверение по Чл. 36 от нормативната уредба за надзорни съоръжения, което ни дава право да изграждаме, монтираме и сервизираме газови инсталации и газови уреди. Притежаваме строителна правоспособност от строителна камара  - 1-ва категория. Ние имаме право на изграждане на външни връзки за газ и пропан-бутан на къщи и жилищни сгради. Всички наши техници, извършващи изграждане, поддържане и монтаж на газови уреди, притежават необходимите лицензи и правоспособност за законовото осъществявяне на този тип дейности.

Ние реализираме битови и промишлени инсталации – от основната свързваща линия за газ, подаване от точка на присъединяване на уличният контур, цяла вътрешна газова инсталация до монтаж на самите газови уреди – котли и печки.

Чрез газовата инсталация се отвежда природния газ или пропан-бутана от мрежата или резервоара до газовия уред, в който газа ще изгаря, с цел осигуряване на отопление и тола вода.

Всяка битова газова инсталация се състои от няколко елемента, основните, от които са: табло за регулиране на налягането и измерването на газа, тръби и фасонни части (сградна инсталация), газови уреди, система за сигнализация и допълнителни елементи в зависимост от нуждите и използвания вид газ.

Изграждането на газови сградни инсталации е строго профилирана дейност. СМР е част от строителния процес, при който е необходимо на първо място да бъде изготвен и узаконен технически проект, по който фирмата, изпълнител на дейността и нейните технически лица и инженери ще извършат изграждането на инсталацията.

След извършване на СМР и вече готова инсталация се пристъпва към легализиране чрез издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация от оторизирана компания за технически надзор, който преглежда изпълнението, изпитанията на инсталациите, изпълнителската документация и узаконява целия процес.

Изграждането на газови инсталации от лица, които нямат необходимия опит, познания, образователен ценз и сертификация е забранено и няма как да бъдат узаконени, спрямо действащите нормативни уредби.

След извършване на СМР и вече готова инсталация се пристъпва към легализиране чрез издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация от оторизирана компания за технически надзор.

Изграждането на газови инсталации от лица, които нямат необходимия опит, познания, обрзователен ценз и сертификация е забранено и няма как да бъдат узаконени, спрямо действащите нормативни уредби.

При изграждане на външни газови връзки последователността е същата, както при изграждане на вътрешна газова инсталация. Необходима е прилежаща документация  – проектна и изпълнителска. Спазва се процедурата при узаконяване.

И в двата случая е необходим независим газов надзор, който преглежда изпълнението, изпитанията на инсталациите, изпълнителската документация и узаконява целия процес.

При изграждане на външни газови връзки последователността е същата, както при изграждане на вътрешна газова инсталация. Необходима е прилежаща документация  – проектна и изпълнителска. Спазва се процедурата при узаконяване.

Фирма "Мега Електроникс - АП" ООД изготвя индивидуални оферти на клиенти за изграждане на сградни инсталации и газови връзки, единствено и само при наличие на готов технически проект, придружен с подробна количествена сметка.

При неналичен проект от страна на клиента ние можем да го изготвим срещу заплащане, като цената му варира спрямо обема и особеностите на възложеното проектиране.

Стойността на сградна газова инсталация и газова връзка не е  фиксирана и зависи от сложността и необходимите елементи и консумативи, които трябва да се вложат за изграждането и.

За контакт и връзка с нас можете да попълните формата или се свържете с нас на нашия национален телефон за връзка:  

0700 80 006

    Прочел съм и съм съгласен с ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

    Call Now Button