Изграждане на сградни газови инсталации и външни връзки

Начало/Изграждане на сградни газови инсталации и външни връзки

Фирма Мега Електроникс е сертифицирана фирма за изграждане на вътрешни газови инсталации и външни връзки от точка за присъединяване на газовото дружество до точка на присъединяване на газов уред по проект, предоставен от клиенти или изготвен от нас.

Изграждането на газови сградни инсталации е строго профилирана дейност СМР – част от строителния процес, при който е необходимо на първо място да бъде изготвен и узаконен технически проект, по който фирмата, изпълнител на дейността и нейните технически лица и инженери ще извършат изграждането на инсталацията. На второ място самата инсталация сама по себе си е надзорна инсталация, която има точни изисквания, които нямат плаващ параметър на изменяне и последователността от действия трябва да се спазва точно по зададената проектна документация, за да бъде узаконена инсталацията от надзорна фирма и да се избегнат неприятните последствия при създала се бъдеща авария. Поради тази причина такъв тип газова инсталация се извършва единствено и само от техници, притежаващи образователен ценз и професиона

лна квалификация за изграждане на този тип инсталации, които са наясно с отговорността и сложността при изграждане на такъв тип инсталация и спазват всички процедури при изграждането.

Изграждането от лица, които нямат необходимия опит, познания, обрзователен ценз и сертификация е забранено и

такъв тип инсталация по закон няма как да бъде узаконена.

При изграждане на външни газови връзки ситуацията е същата, както при изграждане на вътрешна газова инсталация, необходимата прилежаща документация  – проектна и изпълнителска е същата, както и процедурата при узаконяване. И при двете е необходим независим газов надзор, който преглежда изпълнението, изпитанията на инсталациите, изпълнителската документация и узаконява целия процес.

Фирма Мега Електроникс изготвя индивидуални оферти на клиенти за сградни инсталации и газови връзки, единствено и само при наличие на готов технически проект, придружен с подробна количествена сметка. При НЕналичен проект от страна на клиента ние изготвяме проект, който се заплаща от негова страна, а стойността му варира спрямо обема и сложността на възложеното проектиране. На база на изготвения проект и КС към него, изготвяме индивидуална оферта за изграждане на съответната дейност към съответния възложител. Стойността на сградна газова инсталация и газова връзка не е с фиксирана стойност и зависи от сложността и необходимите елементи и консумативи, които трябва да се вложат за изграждането и.

 

 

 

 

За контакт и връзка с нас можете да попълните формата по-долу или се свържете с нас на нашия национален телефон за връзка: 0700 80 006