Индивидуално обслужване
0700 80 006

Вентилационни системи по проекти

Сградните вентилационни системи се изпълняват задължително от профилирани фирми в областта на вентилационните системи, които имат достатъчен опит при инженерингът , производството, доставката и монтажът на такъв тип системи, както необходимите познания , кадрова обезпеченост за изпълнението на подобен тип дейност и не на последно място капацитет за спазване на възложените срокове за изпълнение.

Вентилационните системи се разделят на няколко направления:

Ние от фирма Мега Електроникс сме специализирани в изпълнението на вентилационни системи с широко приложение  -жилищни и административни вентилации, както и вентилациони системи за заведения съобразени с всички изисквания на РИОСВ, нормативни и законови норми и актове. 

 Нашият опит и кадрови ресурс ни позволява до момента да реализираме множество проекти за изграждане на вентилационни системи на жилищни сгради, комплекси от жилищни сгради, офис сгради, държавни ведомства и учреждения, както и много самостоятелни обекти, заведения, на които по нормативна уредба е задължително изграждането на вентилационна система.

 Изграждането на вентилационни системи е процес,в който участват паралелно екип от специалисти и технически лица, както от страна на изпълнителят, така и от страна на инвеститора. На първо място преди да се изгражда такъв тип система е изготвянето на технически проект, на база на който според нуждите на типът сграда и на инвеститора се калкулира стойността на материалите, оборудването и необходимото СМР до изграждане и пуск в ескпоатация на вентилационното съоръжение. След  тази част се пристъпва към втората част – избор на производител на основно оборудване, материали и консумативи, а след нея към физическото изпълнение на възложеният обект – доставка на оборудване и консумативи и извършване на СМР.

По време на този процес, представители на възложител и изпълнител поддържат постоянна връзка, организират се съвместни срещи и т.н., това се налага, за да може да се уточняват технически решения, несъществени промени по изпълнение и т.н. , за да може финалният резултат да е задоволителен, както за Инвеститора, така и за Изпълнителят.

Последната стъпка, която  е задължителна част към изграждане на една вентилационна система е измерване на всички точки – Наладка на системата, настройка на дифузерите, както и издаване на необходимите документи за бъдещето узаконяване на цялата инсталация – Протоколи за наладка, декларации за съответствие и сертификати за качество на вложеното оборудване и материали за изграждане на вентилационна система, както и сертификати на фирмата изпълнител за изграждане на този тип дейност. Фирма Мега Електроникс не изпълнява вентилационни системи без предоставен, или изпълнен от нас проект. Ние ви съветваме да не се опитвате да изграждате сами ветилационни системи за вашите нужди, както и да не се доверявате на фирми изпълнители на такива системи, които ви уверяват , че ще изградят такъв вид система, която ви е необходима, без наличие и без необходимост от проектна документация.

Фирма Мега Електроникс в своят 10 годишен опит в изграждането на вентилационни системи има успешно завършени над 100 обекта в сегмента вентилационни инсталации за жилищни и административни сгради  и заведения. Спрямо жилищните сгради и заведения, типът на вентилационна техника зависи изцяло от инженеринговите решения, които проектантът е заложил в конкретният проект, спрямо нуждите и изискванията на съответната сграда.

В зависимост от това различните обекти се изпълняват, както с квадратни въздуховоди от поцинкована ламарина, така и от прави кръгли въздуховоди – Спиро канали – спирало навити, които позволяват и видим монтаж, като по изискване на инвеститора може да се боядисат в цвят по RAL. Този тип инсталации са особено популярни в заведения, ресторанти, нощни барове и др. Квадратните въздуховоди позволяват изпълнение на по-големи размери,което ги прави незаменими при изграждане на големи сградни вентилационни инсталации.

Този тип въздуховоди са за скрит монтаж. Мега Електроникс доставя и монтира всякакъв тип вантилационни съоръжения, необходими за изграждането на всеки възложен индивидуален проект – Вентилационни камери, Климатични камери, вентилати от всякакъв тип, включително и взриво защитени, клапи, рег. Елементи, филтри и всичко необходимо за изграждане на вентилационни системи от всякакъв тип с различен капацитет и параметри. Ние предлагаме и инсталираме оборудване от водещи световни производители в областта на вентилационната техника, като материалите и техниката, която предлагаме е придружена със сертификати за качество и декларации за съответствие!

Изграждане на вентилационни съоръжения за жилищни, офис сгради и заведения се оферира индивидуално! Поради тази причина за да получите оферта за изграждане на такъв тип система на първо място трябва да имате наличен проект и КС към него, на база на което да получите остойностяване от наша страна. При неналичен проект, ние може да се заемем с проектирането на вашият конкретен обект, но проектирането се заплаща отделно и неговата цена варира, спрямо големината на проекта, сложността и т.н. Относно проектирането, което извършваме, вие ще получите стойността след , като ни дадете точно задание за проектиране! След получаване на проект и остойностяване на негова база от нас, вие не се ангажирате на всяка цена да ни изберете, като изпълнител за изграждане на вентилационната система, която е проектирана!

За контакт и връзка с нас можете да попълните формата или се свържете с нас на нашия национален телефон за връзка:  

0700 80 006

    Прочел съм и съм съгласен с ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

    Call Now Button