Индивидуално обслужване
0700 80 006

Препоръки за поддръжка на термопомпа

Публикувано на 10/11/2022

В съвременната обстановка  термопомпите са  едно от най-ефективните средства за оползотворяване на възобновяема енергия. Закупуването им е свързано с първоначална инвестиция, но количеството произведена енергия и значително намалените разходи за отопление и охлаждане я превръщат в нещо рентабилно в дългосрочен план.

Като всяко едно съоръжение термопомпите изискват правилна експлоатация и съответната техническа поддръжка. Предлагаме ви някои основни препоръки за поддържане на термопомпата в изправност. Те са необходими за правилната  и икономична работа на термопомпата.  Освен това е необходимо да се осигури и ежегодна профилактика  от надежден доставчик. Рутинната поддръжка на термопомпата помага за поддържане на ефективната работа на системата.  Също така се предотвратява  повреда на компресора и други компоненти. По този начин се спестяват значителни средства за ремонт, а термопомпата ще бъде в изправност и ще намали значително разходите за отопление, топла вода и охлаждане.

Ежегодните прегледи намаляват риска от неочаквани ремонти. Още по-добре е те  да се осъществяват  на всеки 6 месеца в началото на отоплителен и охладителен сезон. Това определено спестява време и средства. Също така някои от ремонтните дейности са по възможностите на квалифицирани и подготвени техници. Ако опитате да отстраните някои проблеми сами, излагате на риск системата и дори може да влошите положението.

Според Министерството на енергетиката на САЩ една занемарена термопомпа консумира между 10 до 25% повече енергия от редовно поддържаната. Така се удължава живота на инсталацията.

Следните основни препоръки ще ви помогнат да осигурите оптимални условия за безпрепятствена и икономична  работа на съоръжението:

 • Почиствайте всеки месец филтъра и се старайте да го сменяте редовно;
 • Премахвайте праха около вентилационните отвори;
 • Пазете   външното тяло от листа, кал, градински отпадъци, лед. Храстите и дърветата да е добре да бъдат на разстояние  минимум  60 см от него;
 • През зимата проверявайте за натрупване на сняг или лед. Термопомпите се нуждаят от въздушен поток, за да функционират правилно.

Нужно е да  наблюдавате вашата термопомпа за някои често срещани проблеми. Например, цикълът на размразяване е нормална част от работата, когато  е много студено.  Ако забележите, че режимът на размразяване се включва по-често или продължава повече от 15 минути,  обадете се на техник за проверка.

При профилактика  техниците преглеждат   съоръжението, отстраняват дребни повреди, дават указания  как да се работи възможно най- ефективно.  Цената на поддръжката на термопомпата  варира  в зависимост от доставчика, разположението на имота ви, възрастта на термопомпата и сложността на вашата система.  Определящ фактор в ценообразуването е и колко често ще се осъществяват тези технически проверки. Цялостната превантивна поддръжка на термопомпата определено  е работа за специализирани техници.  Ако не сте добре запознати с устройството и функциите и не следвате препоръките за безопасност, можете да нанесете повече вреда на системата си, отколкото полза.  Ето защо винаги трябва да се обръщате към специалист.

 Техническата поддръжка  включва следните дейности:

 • Проверка на  каналите, филтрите, вентилатора и вътрешната намотка за мръсотия или повреди;
 • Почистване на  вътрешната серпентина и дренажния съд;
 • Промивка  и почистване на  дренажната линия;
 • Диагностика  и спиране на  всички течове в каналите;
 • Проверка на  изходното налягане в линията и системата;
 • Измерване  на  зареждането с хладилен агент;
 • Отстраняване на течове от хладилен агент;
 • Стартиране на  цикъл на размразяване и  проследяване на  последователността на процеса;
 • Преглед електрическото окабеляване, смяна на  повредения проводник и почистване и затягане на връзките при необходимост;
 • Проверка  и смазване на  двигателите и лагерите;   
 • Тестване на  работата на термостата;

Повече информация и специализирана консултация съобразно специфичните ви нужди може да получите от екипа ни.

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button