Индивидуално обслужване
0700 80 006

Какво означават етикетите за енергийна ефективност при електроуредите?

Публикувано на 12/04/2021

В днешно време потребителите свързват високата енергийна ефективност на ел. уредите с по-ниски експлоатационни разходи. Цената на даден продукт може да е сравнително по-висока, но във времето изразходваната електроенергия да е много по-малка, което в дългосрочен план е по-изгодно и икономично.

За да направят своя информиран и обоснован избор крайните потребители спомагат енергийните етикети.

Енергиен етикет

Чрез енергийните етикети се посочва класът на уредите по скала от A до G според количеството на консумираната енергия, което помага на потребителите да пестят пари, като избират продукти с по-малка консумация на енергия.

А това насърчава производителите да проектират продукти, които консумират по-малко енергия.

Уредите от клас А (зелен) консумират най-малко енергия — те са с най-голяма енергийна ефективност, а уредите от клас G (червен) консумират най-много енергия.

Правилата на ЕС относно енергийното етикетиране се прилагат и за някои „продукти, свързани с енергопотреблението": продукти или системи, оказващи въздействие върху потреблението на енергия по време на употреба. Правилата не се прилагат за продукти втора употреба или за средства за превоз на хора или стоки.

Енергийни етикети се изискват за следните категории продукти: електрически крушки и лампи, отоплителни уреди, хладилници и фризери, перални и сушилни машини, климатизатори и вентилатори, електронни екрани /включително телевизори/, кухненски уреди и гуми.

От март 2021 г. в системата за енергийно етикетиране се използват класове от A до G вместо от A+++ до D, както преди. Тази нова система се прилага за следните групи продукти:

 • Хладилници
 • Съдомиялни машини
 • Перални машини
 • Телевизори
 • Електрически крушки и лампи.

Продуктите от първите 4 групи трябва да бъдат обозначени с етикет с новата скала от 1 март 2021 г., а електрическите лампи - от 1 септември 2021 г.

Енергиен етикет на климатиците

Климатиците са снабдени с енергиен етикет, показващ тяхната енергийна ефективност, който включва информация за енергийния рейтинг на техните функции за охлаждане и отопление и индикации за тяхната часова или годишна консумация на енергия, както и техните нива на звук.

На енергийният етикет на климатиците се обозначават следните неща:

 1. Марка и модел на продукта
 2. SEER - сезонна ефективност при охлаждане
 3. Класификация на продукта в скала от А+++ като обозначение за най-висока енергийна ефективност, до D като обозначение за най-ниска енергийна ефективност – в режим отопление и охлаждане
 4. Проектен капацитет на охлаждане
 5. Звуково налягане на вътрешното тяло
 6. Звуково налягане на външното тяло
 7. SCOP - сезонна ефективност при отопление
 8. Класификация на продукта в скала от А+++ като обозначение за най-висока енергийна ефективност, до D като обозначение за най-ниска енергийна ефективност.
 9. Проектен капацитет на отопление
 10. Годишна консумация на енергия през сезона на отопление
 11. Също така е добавена карта, за да се вземе под внимание широкият спектър от условия. Използват се три климатични зони.

Климатиците са уреди с различна ефективност, която се определя от консумацията на енергия и се базира на „коефициентите за сезонна ефективност – SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance)  и SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)“. Те се посочват задължително от 2013г. от всички производители, съгласно действащ регламент в ЕС /стандарт EN 14825/ и отчитат факта, че Европа е разделена на три климатични зони – топла, умерена и студена и показателите са различни за всяка. България попада в умерената зона.  Показателите се замерват не в една точка (както при COP и EER), a в целия диапазон от + 16°C до -10°C за умерената зона (за режим отопление).

Колкото по-високи са тези коефициенти, толкова  по-икономични са климатиците. От тях се определя и енергийният им клас. Инверторните климатици са с по-високи коефициенти за ефективност от тези на конвенционалните, а т. нар. хиперинверторни – с най-високи.

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button