Индивидуално обслужване
0700 80 006

БАОВК с предложение за по-екологично информиране за стоките и опаковките

Публикувано на 08/06/2022

Българската асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) внесе предложение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за промяна на наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки .

Съгласно сега действащата правна уредба в България на всеки компонент на опаковката, който е с най-голямо тегло, трябва да се отпечатват или лепят много на брой маркировки, които често се променят, което води до излишна употреба на материали и суровини.

В Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки се изисква да се поставят или отпечатат на всеки компонент на опаковката всички маркировки, заедно със съответните буквено-цифрени кодове. Така потребителят вижда много символи и кодове, което може да доведе до неразбиране за това кой компонент какъв е в опаковката и как да се отдели и третира.

Представителят на БАОВК - Венцислав Димитров   даде разяснения по темата пред Радио София:

"Понастоящем някои от производителите на климатична техника имат повече от 62 различни вида (комбинации) опаковки за машини и аксесоари. Ако всичките маркировки, сега предвидени в наредбата, следва да се отпечатат върху опаковките, трябва да се има предвид, че ако се смени който и да е от опаковъчните компоненти (а те се сменят често), трябва да се смени и цялата опаковка или вече отпечатаните да се изхвърлят, което далеч не е екологична цел.

Отделно от това, съответния световен производител на техника няма как да създава специално опаковки за българския пазар при глобализацията на пазарите. Друг въпрос е, че (чуждестранен) производител може да се откаже от присъствието на българския пазар, а преопаковането може да наложи влагането на повече труд и материали, да оскъпи стоката."

Предложението на Асоциацията е да се модифицира системата за задължително маркиране, номериране и поставяне на абревиатури от идентификационната система, като по този начин ще бъдат постигнати по-екологични решения, които ще доведат до по-малко отпадъци от опаковки и ще улеснят производителите и вносителите от ОВК сектора при поставянето на исканата маркировка.

Този модел е разработен за първи път в Италия. Ако бъде приета идеята на БАОВК, няма да се стига до смяна на цялата вече изработена опаковка, а само ще се лепи върху нея или върху етикета ѝ баркод или QR код с линк, които да насочват към изискуемата информация. Ако тази информация се намира на съответният уебсайт може да бъде променяна бързо и лесно без използване на допълнителни материали и ресурси.

Г-н Димитров сподели и: "От внасянето на предложението в МОСВ са изминали около 2 месеца, а досега отговор от страна на ведомството няма. Не става дума за опаковки само от нашият бранш. При реакция от министерството, с УС на Асоциацията бихме обсъдили и коментирали допълнително, за да вземем най-доброто решение, съобразено и с екологичната насока на европейските политики."

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button