Индивидуално обслужване
0700 80 006

ПРОЕКТ BG-RRP-3.005-1288

Имаме удоволствието да Ви информираме, че МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС-АП ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект BG-RRP-3.005-1288 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Обща стойност на проекта е 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв. безвъзмездно финансиране. Начало: 03.07.2023 г. Край: 03.07.2024 г.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия.

Цел/и  на прпекта:

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали
Call Now Button