Индивидуално обслужване
0700 80 006

Чилър системи

Чилър системите получават 75% от произведената си
енергия от възобновяем източник: околният въздух, в
лято и зима, дори когато навън е студено;
въздух, който е едновременно възобновяем и неизчерпаем.
Ефективността на термопомпата се измерва в SCOP
(Сезонен коефициент на ефективност) за отопление и
ESEER (Сезонно съотношение на енергийна ефективност) за охлаждане.
предлаганите от нас устройства осигуряват максимална енергийна ефективност и минимум оперативни разходи.

Чилър системите получават 75% от произведената си
енергия от възобновяем източник: околният въздух, в
лято и зима, дори когато навън е студено;
въздух, който е едновременно възобновяем и неизчерпаем.
Ефективността на термопомпата се измерва в SCOP
(Сезонен коефициент на ефективност) за отопление и
ESEER (Сезонно съотношение на енергийна ефективност) за охлаждане.
предлаганите от нас устройства осигуряват максимална енергийна ефективност и
минимум оперативни разходи.

Call Now Button