VRV (VRF) системите са вид многозонови климатични системи с директно изпарение на фреона във вътрешното тяло. VRV означава регулируем разход на хладилния агент, а VRF означава регулируем поток на хладилния агент. И двете се отнасят за един и същ вид климатични системи.

Производител

VRV (VRF) системите са модулни системи, които има едно външно тяло и много на брой вътрешни тела, които се монтират в различни помещения на сградата.

Използват се за охлаждане и отопление. Те могат да бъдат различни по предназначение, параметри, големина и мощност. Дизайнът на вътрешните тела не се различава особено от познатите сплит системи. Вътрешните тела могат да бъдат стенни, канални, стенни, касетъчни или за подов монтаж. Вътрешните тела за стенен монтаж се монтират на външна стена около прозорец.

През последните години VRV (VRF) системите заемат все по-голям пазарен дял в областта на климатичните системи. Те са иновативно, съвременно и многофункционално техническо решение, с ниска енергоемкост и лесна поддържка.