Индивидуално обслужване
0700 80 006

СТИМЕКС

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 1300 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 1850 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 2700 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 3800 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 4850 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 6500 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 9100 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 10 000 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

  Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 1300 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

  Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

  Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 1850 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

  Резервоар за пропан-бутан за вертикален, подземен монтаж – 990 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

  Резервоар за пропан-бутан за вертикален, подземен монтаж – 1300 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

  Резервоар за пропан-бутан за вертикален, подземен монтаж – 1850 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

  Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 2700 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 2700 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1300 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1300 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 3800 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 3800 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 4850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 4850 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 6500 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 6500 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 9100 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 9100 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 10 000 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 10 000 л.

Стимекс ООД е лидер в производството на резервоари за съхранение на LPG, които съответстват на най-високите стандарти за качество и безопасност.

Резервоарите за пропан-бутан които ви предлагаме:

 • могат да бъдат с хоризонтално или вертикално работно положение;
 • могат да бъдат предназначени за подземен или надземен монтаж със съответното антикорозионно покритие;
 • са оборудвани с щуцери, гърловини и ревизионен люк, съобразени с тяхното предназначение.

Производството им постоянно се контролира от TUV Rheinland, посредством установена система за качество, с което се гарантира че всеки резервоар, отговаря на приложимите изисквания за техническо състояние.

Call Now Button