Индивидуално обслужване
0700 80 006

Термопомпи вода-вода

Термопомпите тип вода-вода черпят енергия от подпочвените води, като използват високите температури на подпочвените води, които  целогодишно са с температура между 8°С и 12°С. Те са много ефективни, дори и в най-студените зимни дни и щадят околната среда - само около една трета от необходимата топлина за отоплението е електроенергия.

За функционирането на този тип термопомпи са необходими два кладенеца с дълбочина варираща между 4 и 15 м, в зависимост от нивото на подпочвените води. От единия се черпи подпочвена вода, която се изпомпва нагоре и термопомпата се загрява. След използването и се охлажда и същата вода се връща в другия попивателен кладенец. Това се осъществява чрез тръбопроводи.

Принципът им на работа е да отнемат топлината от подпочвените води посредством компресор и да я отдават на топлоносителя, който циркулира в отоплителната и/или охладителната инсталацията чрез топлообменник.

 

 

Call Now Button