Начало/Ценова листа за монтажна дейност

Наименование Мярка Количество Цена с ДДС
ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
Доставка на FeZn шина 40/4мм. м  1 3.17 лв.
Полагане на FeZn шина 40/4мм в подова плоча м  1  1.82 лв.
Полагане на FeZn шина 40/4мм открито м  1 4.25 лв.
Доставка и монтаж на контролна кутия Бр. 1  36.43 лв.
Монтаж на прав съединител Бр.  1  23.10 лв.
Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 2бр. 20/1,5м от неръждаема стомана, в комплект с клема за връзка с шина 40/4мм Бр.  1  121.44 лв.
Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите Бр.  1  34.16 лв.
Доставка и монтаж на заземителна клема Бр.  1  5.41 лв.
ИНСТАЛАЦИИ
Доставка и полагане на трудногорима гофрирана PVC тр. Ф25 м  1  1.81 лв.
Доставка и полагане на трудногорима гофрирана PVC тр. Ф32 м  1  2.18 лв.
Доставка и полагане на твърда трудногорима гофрирана PVC тр. Ф25 открито на скоби м  1  2.88 лв.
Доставка и полагане на твърда трудногорима гофрирана PVC тр. Ф40 открито на скоби м  1  4.88 лв.
Доставка и полагане на PVC кабелен канал 140/70мм м 1  24.16 лв.
 Доставка и полагане на кабел СВТ2х1.5 кв. мм м  1  1.91 лв.
Доставка и полагане на кабел СВТ3х1.5 кв. мм м  1  2.22 лв.
Доставка и полагане на кабел СВТ-с3х1.5 кв. мм м  1  2.22 лв.
Доставка и полагане на кабел СВТ3х2.5 кв. мм м  1  2.76 лв.
Доставка и полагане на кабел СВТ-с3х2.5 кв. мм м  1  2.76 лв.
Доставка и полагане на кабел СВТ5х2.5 кв. мм м  1  3.80 лв.
Доставка и полагане на кабел СВТ3х4 кв. мм м  1  3.70 лв.
Доставка и полагане на кабел СВТ5х4 кв. мм м 1 5.43 лв.
Доставка и полагане на кабел СВТ5х6 кв. мм м  1 7.59 лв.
Доставка и полагане на кабел СВТ5х10 кв. мм м  1  11.75 лв.
Доставка и полагане на кабел СВТ5х25 кв. мм м  1  28.10 лв.
Доставка и полагане на кабел СВТ-с12х2.5 кв. мм м  1  11.14 лв.
Доставка и полагане на кабел СВТ-с3х6 кв. мм м  1  4.83 лв.
Доставка и полагане на кабел САВТ3х35 кв. мм м  1  7.59 лв.
Доставка и монтаж на кабел ПВВ-МБ1 3х1.5 кв. мм м  1  2.67 лв.
Доставка и монтаж на кабел ПВВ-МБ1 3х2.5 кв. мм м  1  3.10 лв.
Доставка и монтаж на кабел ПВВ-МБ1 3х4 кв. мм м  1  4.10 лв.
Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ2х1.5 кв. мм Бр.  1  3.95 лв.
Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х1.5 кв. мм Бр.  1  5.46 лв.
Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х2.5 кв. мм Бр.  1  5.46 лв.
Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ5х2.5 кв. мм Бр.  1  9.10 лв.
Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х4 кв. мм Бр.  1  6.07 лв.
Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ5х4 кв. мм Бр.  1  10.02 лв.
 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х6 кв. мм Бр.  1  6.07 лв.
 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ3х35 кв. мм Бр.  1  23.54 лв.
 Доставка и монтаж на конзола за вграждане в тухла Бр.  1  3.34 лв.
 Доставка и монтаж на разклонителна кутия за вграждане в тухла Бр.  1  10.93 лв.
 Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж Бр.  1  11.71 лв.
Направа на отвор за разклонителна кутия или конзола в бетон Бр.  1  3.04 лв.
 Доставка и монтаж на контакт „Шуко“ – единичен (Легранд – Нилое) Бр.  1  6.53 лв.
 Доставка и монтаж на контакт „Шуко“ – единичен, IP44 (Легранд – Нилое) Бр.  1  14.88 лв.
 Доставка и монтаж на бойлерно табло (Легранд – Нилое) Бр.  1  27.10 лв.
 Доставка и монтаж на лихт бутон, IP44 (Легранд – Нилое) Бр.  1  7.11 лв.
 Доставка и монтаж на единичен ключ (Легранд – Нилое) Бр.  1  6.42 лв.
 Доставка и монтаж на единичен ключ IP44 (Легранд – Нилое) Бр.  1  6.42 лв.
 Доставка и монтаж на сериен ключ (Легранд – Нилое) Бр.  1  7.56 лв.
 Доставка и монтаж на девиаторен ключ (Легранд – Нилое) Бр.  1  7.22 лв.

За контакт и връзка с нас можете да попълните формата по-долу или се свържете с нас на нашия национален телефон за връзка: 0700 80 006