Реализирани обекти – Ел.Изграждане

Начало/Реализирани обекти – Ел.Изграждане

MDG group Ltd. е партньор на Мега Електроникс. Основана е през 2016 г. в гр. София и се занимава с изграждане на електроинсталации на сгради с жилищно, административно и производствено предназначение.

Ние, съвместно с MDG group Ltd предлагаме комплексни решения в областта на електро изграждането. Съобразяваме се с най-модерните и съвременни технологии в сектора. Поддържаме висок стандарт, гъвкавост и адаптивност към спецификата на заданията. Ефективно управляваме проeктите си и се стремим към бързина и качество при изпълнението на всички етапи.  Заемаме се както с грубите-монтажни работи, така и с цялостното завършване на инсталационните и довършителни работи.

Фирма „MDG group“ Ltd. е наш доверен партньор за всички видове елекромонтажни дейности и ел. услуги – външни и вътрешни. Имаме зад гърба си десетки завършени проекти от различно естество. Обектите, които сме завършили, както и тези, по които работим в момента, са различни по обем и сложност, а задачите са свързани с изграждане, монтаж, поддръжка и профилактика на външни и вътрешни електроинсталации и безопасност при осигуряване на електроподаване.

Нашите специалисти-монтажници са с богат опит във всички сфери на електромонтажа. При заявка, осигуряваме мобилна група от експерти, която да извърши оглед или профилактика, да реализира ел. инсталацията или да отстрани повреда.

За да се получи един отличен краен резултат, ние и нашият партньор MDG group Ltd влагаме отношение в работата си, внимание към детайла и подбираме качествени материали.

Избирайки „MDG group“ Ltd. за изпълнител, нашите възложители получават надежден и коректен партньор в съчетание с добре и в срок свършена работа.

Изграждане на външно електрозахранване

Отстраняваме всички проблеми, свързани с външно електрозахранване. След запитване от Ваша страна, нашите специалисти ще направят оглед за откриване на кабелни повреди и за оценка на безопаснотта на външното електрозахранване на обекта.

Част от електромонтажните дейности по външни инсталации включват изграждане на нови трасета и кабелни пътища, полагане и обезопасяване захранващи кабели, оразмеряване и прокарване на кабели.

Предоставяме висококвалифицирани услуги по изграждане на въздушни и подземни електропроводни линии .

Изграждане на вътрешно електрозахранване

За изпълнение на вътрешните електроинсталации, се изисква допълнителна информация по технически проект за вида и предназначението на обекта, за да могат да се осигурят качество, надеждност и максимално ниво на сигурност при експлоатация, като се съобразят консуматорите на електроенергия, които ще бъдат захранвани.

Извършваме изграждане на електрически инсталации в жилищни, промишлени, търговски и офис сгради, които включват дейности по монтажи за слаботокови и силови електроинсталации.

Вътрешното ел. захранване може да бъде изпълнено скрито под мазилката, в гипсокартонени, чрез изграждане на кабелно трасе от скари или тръбна разводка, в зависимост от Вашите нужди и от проекта на инсталацията.

Нашите монтажници ще се погрижат да бъде изпълнено с високо качество и за кратки срокове.

 

Дейности:

 • Цялостно изграждане, поддръжка и ремонт на вътрешни и външни осветителни уредби, включително градинско и парково осветление, осветление в части от сгради (апартаменти, офиси, магазини, етажи, стълбищно осветление, сигнално-аварийно осветление) или на ниво сграда или комплекс.
 • Създаване на кабелни трасета, прокопаване на тръби, оразмеряване, прекарване и полагане на кабели и други.
 • Монтаж и демонтаж на осветителни тела– монтираме и демонтираме всички видове осветителни тела, като можем да осигурим и влагозащита на осветлението, в зависимост от типа на помещението.
 • Монтаж, демонтаж и профилактика на електрически ключове и контакти– монтираме ел. ключове и контакти в помещения и стаи, както и за сгради – осигуряваме пълно съответствие на броя контакти в помещенията и сградите, според изискванията в Наредба 3.
 • Монтаж на електрически табла, включително монтаж и поддръжка на апартаментни табла– заземяване и зануляване на табла, задаване на токовите кръгове, поставяне на автоматични предпазители. При поставянето на електрически табла се съобразяваме с ел. проекта на обекта, както и с консуматорите на електрически ток в него (например, при наличие на големи консуматори на електроенергия, като бойлери и готварски печки, те ще бъдат взети под внимание и свързани на отделен кръг, който ще е самостоятелно обезопасен). Осигуряваме лесен достъп до ел. таблото и безопасност на цялата електрическа мрежа, свързана с него.
 • Монтаж на автоматични предпазители– осигуряване на защитата на ел.системите чрез бърз, надежден и качествен монтаж на всички видове автоматични предпазители, дефектно – токови защити или контактори;
 • Изработка и монтаж на кабелни скари и трасета.Електроуслугата се извършва от професионалисти за гарантирана сигурност на ел.инсталацията.

 

Реализирани обекти:

 • К-кс Макси, състоящ се от пет жилищни сгради (бл.33, бл.34, бл.35, бл.36 и бл.37) с общо РЗП от 11542 м². Изградена е инсталация ниско напрежение, структурно окабеляване, районно и фасадно осветление;
 • Ресторант к-кс Макси;
 • SKF гр. Сопот – Изграждане на осветителна и силова електро инсталация на нови поточни линии;
 • София МЕД – Изграждане на кабелни скари захранващи линии НН за съоръжения;
 • Спортен комплекс Дианабад;
 • Лаборатории Френски лицей „Виктор Юго“;
 • Парфюмериен магазин LERO;
 • Четири еднофамилни къщи с общо РЗП 1747м²;

 

Настоящи обекти:

 • Складово хале р-н Кривина;
 • Жилищна сграда р-н Централна гара;
 • Жилищна сграда р-н Студентски град;
 • Ресторант р-н Дианабад;
 • Ресторант р-н Казичене;
 • Терариум р-н Суходол;
 • Еднофамилна къща р-н Драгалевци.