Индивидуално обслужване
0700 80 006

Взаимовръзки между архитектура и отоплителни системи

Публикувано на 17/11/2022

ОВК системите и инсталациите са силно  зависими  от   проектирането на дома или офиса. Предлагаме ви  примери за това  как архитектите са въвели ОВК системите в дизайна на сградите.

Много   такива системи са създадени по начин, позволяващ лесното им инсталиране между отделните  етажи. Това често може да доведе до зони в стените или таваните, където тръбите ще влизат в конструкцията. Тези пространства са познати  като канали, отвори или пленуми.  Те обикновено се затварят, когато  сградата се завърши.  Пленумите обаче са необходими за правилното функциониране на системата. Затова  може да се наложи архитектите да проектират  стъпаловидни подове, по-високи тавани и по-големи стаи. Всичко това се прави  с цел   точното подравняване на  тези канални зони. 

Вентилационни отвори

ОВК системите са проектирани,  за да циркулира въздухът между помещенията и дори между големи площи в сградата. Това означава, че архитектите често разполагат стратегически вентилационните отвори  в  проектите си.   Стремят се да увеличат максимално потока въздух за отопление или охлаждане, а   почистващите модули да  работят  правилно. Вентилационните отвори за чист въздух са особено важни. Чрез тях  се улавят замърсители  и полени, които предизвикват алергии и респираторни проблеми. Макар вентилационните отвори често да  се поставят на нивото на очите, те могат да бъдат сложени и между  гредите. Така работят  с  отоплителни  и охладителни системи.

Разположение на прозорци

Поставянето на  прозорците в сградата трябва да бъде  съобразено с  ОВК системата.  Това важи особено в определени зони според    вида   на използваната система и това как нейното инсталиране може да повлияе на останалата част от конструкцията. Прозорците обикновено са разположени стратегически в сградата, за да осигурят естествена вентилация и светлина.  Когато проектират къде трябва да бъдат поставени  отоплителните инсталации, архитектите трябва да съблюдават не само разположението на вентилационните отвори за климатичните системи, но и отоплителни канали. Те определят как топлият или студеният въздух навлизат в помещенията.

Вътрешно планиране  на сградата

ОВК системите оказват силно влияние върху развитието на традиционното сградно проектиране. Причината е, че системата изисква монтиране на големи тръби от сутерена до по-високите етажи. Това означава, че архитектите трябва да вземат предвид тези фактори  при  планирането и изграждането на помещенията.  Въвеждането на системи за отопление и охлаждане възлага  много по-голяма отговорност на архитектите. Те трябва да гарантират, че техните проекти ще поддържат комфортна температура в сградите.

За да извлекат максимума от  системите, архитектите  отчитат фактори като височина на помещението и  на тавана. Това е особено валидно за климатичните системи. Те зависят от потока на големи количества въздух, за да работят ефективно.  Когато проектират сграда и предвиждат къде и как да разположат стаи и стълбища, архитектите трябва да се съобразяват как тяхната  ОВК система ще повлияе на потока на въздуха към отделните етажи.

Размери и площ

За да поддържат сградата хладна или топла, ОВК системите изискват голямо количество електроенергия. Ето защо архитектите трябва да отчитат и  колко мощност е необходима от електрическата мрежа. Това е от значение,  за да работи ОВК системата и да се  съблюдава площта сградата. Голяма сграда, изискваща много електричество,  трябва да бъде проектирана с дебели стени и специална изолация за намалена консумацията на енергия. Стълбите също може  са по-широки, за да могат хората да се придвижват спокойно.   Това е от значение, особено ако работят мощни климатични системи.

Отоплителни системи

Повечето отоплителни системи са на базата на топла вода. Архитектите трябва да разберат как ще влезе тази вода в сградата и как ще я разпределят. Това е  важно за многоетажни сгради. Те   изискват сложни средства за подаване на топла вода до всеки етаж. Обикновено  това включва големи тръби и разнообразни помещения за оборудване за поддръжка и управление на системата.

ОВК системите играят важна роля в проектирането на сградите. Височината, дебелината на стените и общият размер  зависят  от тези системи за правилното и  функциониране.   Ето какво влияние оказват те  върху архитектурата, независимо от техния тип или сложност. Вече можете по-добре да разберете значението на дизайна на сградата, преди дори да започне строителната  работа.

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button