Индивидуално обслужване
0700 80 006

Термопомпите въздух-вода – актуален и икономичен енергоизточник

Публикувано на 03/10/2022

В съвременния свят нарастването на енергийните потребности и обезпечаването им са значим социален, финансов и екологичен проблем. Учени  и практици  работят за откриване и създаване на алтернативни енергийни източници и методи за извличане на възобновяема енергия. По настоящем  термопомпите  са  едно от най-ефективните решения в дългосрочен план за оползотворяване на възобновяема енергия. Представяме ви същността на тези съоръжения, техните качества и приложимост в днешните динамични социални и енергийни ситуации.

Термопомпите представляват възобновяем източник на енергия. Доставят значително по-голямо количество енергия от използваното. Това свойство  позволява намаляване на разходите за климатизация дори  при ниски отрицателни зимни температури от порядъка на -20 ˚ C. Такъв вид  машина  извършва механична работа, като  прехвърля количество топлина от по-студен източник към  по-топло тяло. Работят и двупосочно - както  за охлаждане, така  и за отопление. Могат да се свързват с  разнообразни отоплителни и водонагревателни уреди и така да доставят енергия и топла вода.  Благодарение на този принцип на работа създават  приятна  атмосфера с оптимална влажност.  Представляват икономично решение за отопление, охлаждане с ниско ниво на шум и от 50 до 75% икономия на енергията.

Модел на работа

Работният принцип на термопомпата се основава на физическото свойство, че точката на кипене на флуида се увеличава чрез натиск. Повишаването на налягането  води  до  по-висока точка на кипене. Освен това не отделят   вредни емисии CO₂ и по този начин  допринасят за намаляване на негативното въздействие на отоплителните уреди  върху околната среда. Такъв вид  машина  извършва механична работа, като  прехвърля количество топлина от по-студен източник към по-топло тяло. Всяка една  термопомпа се състои от: компресор, кондензатор, регулиращ вентил, изпарител, съединителни медни тръби и хладилен агент (фреон). Последният пренася топлината при промяна на агрегатното си състояние.

Те се делят на два основни типа според метода на работа : въздух-вода и вода-вода.

Термопомпи въздух-вода

Термопомпите въздух-вода работят на принципа на  хладилник, но за разлика от него не оползотворяват почти изцяло произведената енергия.  Продължителният цикъл на сменяне на агрегатното състояние на фреона от течно в газообразно състояние позволява на термопомпата да извлече максимално енергия от въздуха.

Термопомпите въздух-вода  имат  ефективност  между 250-400%. Ефективността на термопомпите се определя от коефициент на преобразуване на топлина. Поради конструкцията си повечето  термопомпи могат да  продължават да извличат топлина от въздуха дори при температури като -20 ˚ C. Все пак когато температурите паднат до отрицателни стойности термопомпата  трябва да работи по-усилено и по-дълго. Като резултат ще е необходимо повече електрическа енергия при по-студено време.

Пригодни помещения за термопомпа въздух-вода

Тези машини като цяло са подходящи при ново строителство или  при подновяване  на стара отоплителна инсталация. Важно е  сградата да  има добра топлоизолация.  Колкото по-добре е изолирана сградата, толкова по-малко електроенергия ще консумира термопомпата. Така ще достига желаната температура по-бързо,  защото няма да  работи усилено за да поддържа тази температура.  Термопомпите въздух-вода могат да отопляват, охлаждат и произвеждат топла вода. Те  са съвместими с конвектори, радиатори или подово отопление. Поставянето на термопомпа въздух-вода е най-изгодно, ако се използва с подово отопление или отопление с топъл въздух, поради по-ниските нужни температури на водата. При нужда от  охлаждане на  сградата са необходими  и конвектори.

Основни предимства

  • Висока надеждност и ефективност при нормални външни температури - екстремно ниските намаляват ефективността
  • Най-ниски разходи за отопление, охлаждане и битова топла  вода
  • Нулеви  емисии на CO2
  • Ниски разходи за поддръжка
  • В дългосрочен план намаляване на разходите за отопление

Все още цената на предлаганите на пазара  термопомпи е свързана с първоначална инвестиция, която се изплаща с течение на времето. Възвръщаемостта й не е само във финансово измерение, но и по отношение на опазването на околната среда  поради екологичните предимства на термопомпите.

За подробна и изчерпателна информация, потърсете нашия екип.

На разположение сме за консултации спрямо вашите специфични и индивидуални нужди.

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button