Индивидуално обслужване
0700 80 006

Термопомпите в помощ на намаляването на въглеродните емисии

Публикувано на 12/12/2022

Сградите допринасят значително за отделянето на  въглеродните емисии.  Различни заинтересовани страни настояват за декарбонизация (свеждане на тези емисии до минимум). Това са инвеститори в недвижими имоти, политици, налагащи ограничения на емисиите, ползватели, търсещи по-зелени пространства. Технологията на термопомпите  се развива и е  конкурентоспособна на някои пазари. Затова се очертава като все по-подходящо  решение.

Битовото потребление на електричество в търговски и жилищни сгради представлява 6% от глобалните емисии на CO2, според  скорошен доклад за прехода към въглеродно неутрална икономика. Те се дължат до голяма степен на използването на изкопаеми горива.

Отоплението на сградите обикновено е предизвикателство за електрифициране. Все пак   термопомпите стават  все по-ефективен начин за декарбонизиране на сградите поради изгодната в дългосрочен план инвестиция и развитието на технологията.

Днешните модели са 2,2 до 4,5 пъти по-ефективни от газовите инсталации. В световен мащаб използването на термопомпи може да намали глобалните емисии на CO2 с 3 гигатона годишно.  Прогнозира се и нарастващ интерес към тях.

Според проведено изследване, променящото се търсене, развиващият се политически пейзаж, намаляващите  разходи на определени пазари и технологичните подобрения дават тласък на термопомпите като средство за декарбонизация. Все пак не са и универсално решение.

Представяме ви потенциала на термопомпите за намаляване на емисиите  както и възможни действия в тази посока. Проведеното проучване  е сред  собственици на жилища,  доставчици на комунални услуги, изпълнители, производители и строителни предприемачи.

Защо нараства търсенето?

Инвеститори, наематели и регулатори на много пазари настояват за декарбонизация. В отговор собствениците на сгради все повече проучват термопомпите като енергийно ефективно и рентабилно решение. Интересът към термопомпите се движи от  следните четири тенденции:

Изместване на търсенето

Гореописаните заинтересовани са  поели ангажименти за декарбонизация.  Следва тези проекти да бъдат изпълнени чрез намаляване на експлоатационните емисии на сградите. ОВК инфраструктурата е основен източник на емисии от сгради. Ето защо  електрификацията представлява значима стъпка към реализиране на целите в посока въгледрона неутралност.

Подобряване на икономиката

Термопомпите се доближават до  стойностите на разходите в сравнение с източниците от изкопаеми горива на множество пазари. Повишаването на цените на природния газ заедно с продължаващите мерки за енергийната ефективност дават предимство  на термопомпите в някои случаи. Разходите за оборудване и монтаж намаляват.

Напредък на технологиите

Подобряването на състава на хладилния агент и по-високите скорости на компресора подобряват ефективността на термопомпите.

Няма универсален модел

В момента термопомпите  не отговарят на нуждите еднакво. Животът на инсталацията и разходите за монтаж варират в широки граници при различните типове сгради. Дължи се на  фактори като възраст, размер и текущо разпределение на топлината.  Необходими са гъвкави предложения за собственици, ползватели.

Подготовка за въвеждане на термопомпи

Това включва действия  на всички заинтересовани страни, както колективни, така и индивидуални.

Собственици

Те може да се сблъскат с нови регулации или променящи се изисквания. Добре е да проведат проучване на потенциала за нова отоплителна инсталация. Особено при  големи сгради това дава възможност за инсталация на термопомпи или подобрена енергийна ефективност. Така може да се  постави основата за бъдещи подобрения. Възможно е и съчетаване на такава система с други отоплителни. Също може да се предвидят термопомпи в плана  на архитекти и проектанти.

Производители

Активирането на пазара и търсенето са осъществими и чрез  обучение и информиране както на клиенти, така и на специалисти по ОВК.  Инициативи в посока подобрена производителност, намалена цена на оборудването и по-лесен монтаж също са от полза. По-рационализираното, ефективно оборудване също би могло да улесни инсталирането. Това  потенциално води до по-ниски разходи за инсталиране.

Електроснабдителни дружества

Те могат да изпълняват въвеждаща или координираща роля. По-екологичното електричество е от ключово значение за оптимизиране на потенциала на термопомпите като стратегия за декарбонизация. Те могат да насочват към програми за енергийна ефективност на електрификацията. Термопомпите, захранвани с възобновяема енергия, произвеждат значително по-ниски емисии от други обичайни методи.

Инвеститори

Те могат да разгледат декарбонизацията на сградите като инвестиционен приоритет.  Стремят  се към въглеродна неутралност.  Инвеститорите  могат да подпомогнат  дефинирането и проследяването на целите за декарбонизация.  Също и да работят със съответните заинтересовани страни (например изпълнители и наематели), за да проучат как термопомпите  съдействат за постигането им.  Те могат също да проучат различни модели на финансиране за електрификация и свързани мерки за енергийна ефективност.

Все още са необходими иновации за напредък в декарбонизацията на сградите в области като електрическа инфраструктура и управление на енергията. Това  са области и за начинаещи фирми с  подкрепата на  високорискови инвеститори.

Преходът към въглеродно неутрални сгради е значима стъпка.  Може да изисква значителна инвестиция на време, средства и стратегическо планиране. Термопомпите  се очертават като подходяща технология за декарбонизация за много видове сгради. Определено биха могли да осигурят път към енергийна ефективност и намаляване на емисиите.

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button