Индивидуално обслужване
0700 80 006

ТЕРМОПОМПИ – МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ С МИНИМАЛНИ СМЕТКИ

Публикувано на 26/03/2018

Всеки от нас би искал да се наслаждава на оптимална температура в дома си през цялата година. Термопомпите мога да осигурят цялостно решение за нуждите ни - отопление, охлаждане и топла вода в едно, както и до 70% по-ниски сметки, в сравнение с алтернативни източници.

Термопомпата е устройство, което взима топлинна енергия от източник на топлина и я траспортира до краен топлоотдаващ обект/уред.

В зависимост от източника на топлинна енергия /средата, от която черпи енергия/, термопомпите биват различни видове. Най-често термопомпите добиват топлина от въздуха, водата и земята.

Термопомпи въздух-вода

Отоплителните инсталации с термопомпа Въздух-Вода изпомпват топлинна енергия от въздуха. Дават възможност да използвате топлинната енергия от въздуха на околната среда за:

 • отопление на сградата през студените сезони ;
 • охлаждане на сградата през горещите сезони;
 • затопляне на чиста вода за битови нужди,
 • затопляне на вода за басейни и др.

Това е най-масовият вид термопомпена система. Относително лесни са за инсталация и са с най-ниска цена на придобиване, спрямо другите термопомпени системи. СОР (коефициентът на трансформация при отопление) може да варира от 2.5 до 5 в зависимост от температурата на външния въздух. Средно годишният коефициент е 3; 3.5, но някои по-специализирани модели могат да го надвишат значително.

Термопомпи вода-вода

Отоплителните инсталации с термопомпа Вода-Вода изпомпват топлинна енергия от подпочвените води - близки реки, сондажи за вода, кладенци и др. Като използвате неизчерпаемата топлинна енергия от подпочвените води на вашия терен, може да намалите с около 70-80% разходите за отопление на помещеният във вашата къща, вила, административна сграда, както и производствени, складови помещения и др.

Термопомпите Вода-Вода ви дават възможност да използвате подпочвените води за:

 • отопление на сградата през студените сезони ;
 • охлаждане на сградата през горещите сезони;
 • затопляне на чиста вода за битови нужди,
 • затопляне на вода за басейни и др.

Земята и подземните води, от които се осигурява топлината при този вид термопомпи, са с относително постоянна температура през цялата година на дълбочина 8-10м. Поради този факт термопомпите с топлоизточник вода обикновено имат по-висок коефициент от термопомпите с топлоизточник въздух. Богатата гама от мощности на термопомпите Вода-Вода обуславя широкото им приложение при отоплението и охлаждането, както на еднофамилни и многофамилни къщи, така и на хотели, болнични заведения, училища, детски градини, административни сгради и др.

Термопомпи земя-вода

Отоплителните инсталации с термопомпа Земя-Вода изпомпват топлинна енергия от земята.

Добре монтираните и настроени термопомпи  имат COP от 4 до 8. Този висок коефициент на трансформация обаче има своята цена. Термопомпите са доста по-скъпи за инсталация поради необходимостта от сондажи или изкопаване на терен с голяма площ и др.

Термопомпите земя-вода ви дават ви дават възможност да използвате терена около сградата за:

 • отопление на сградата през студените сезони ;
 • охлаждане на сградата през горещите сезони;
 • затопляне на чиста вода за битови нужди,
 • затопляне на вода за басейни и др.

Принцип на работа на термопомпите

Принципната работа на термопомпата е основана на цикъла на Карно, който е известен още от часовете по физика в училище. Всяка термопомпа се състои от следните основни елементи:

1. Компресор

2. Кондензатор

3. Регулиращ вентил

4. Изпарител

5. Съединителни медни тръби

6. Хладилен агент /фреон/, пренасящ топлината при промяна на агрегатното си състояние

Системата от всички климатични елементи е херметично затворена. В изпарителя постъпва охлаждащия агент през ТРВ /терморегулиращия вентил/, където се извършва изпаряване за сметка на рязкото спадане на налягането. Охлаждащият агент отнема топлината от стените на изпарителя, а изпарителят отнема топлината от източника на енергия /въздух, вода/. По този начин се извършва неговото постоянно охлаждане.

Всмуквайки от изпарителя охлаждащ агент, компресорът го нагнетява и по този начин увеличава температурата му. В резултат на свиването си, вече нагретият охлаждащ агент в кондензатора, отдава своята топлина в отоплителната система и преминава в напълно течно състояние. Процесът се повтаря циклично.

Управлението на термопомпената система включва програмируем контролер, комутационна апаратура, защити, сензори и т.н. Управлението прекъсва работата на компресора при достигане на зададената температура. Когато в отоплителната система температурата спадне, се подновява нейната работата. Оптимизирането на работата на отоплителната система става посредством буферен съд-акумулатор.

Основни предимства на термопомпите:

 • Икономичност. Термопомпите използват въведената в тях енергия много по-ефективно от всеки котел, работещ с гориво. КПД на термопомпата е по-високо от единица.
 • Безопасност. Тези агрегати са практически взриво- и пожаробезопасни. Няма гориво, няма открит огън, опасни газове или смеси. С прости думи термопомпата не е по-опасна от един хладилник.
 • Универсалност. Термопомпите могат да използват топлината на дома, охлаждайки го. През лятото получената топлина може да се използва за отопление на басейна.
 • Достъпност. Източници на разсейвана топлина могат да се намерят навсякъде.
 • Екологичност. Термопомпите не само икономисват пари, но са безопасни за здравето на обитателите на дома. Агрегатът не използва гориво, корто не води до отделяне на вредни окиси. Фреоните, използвани в термопомпите, не съдържат хлороводороди и са безопасни за озоновата обвивка на Земята.

В заключение можем да кажем, че термопомпите са от 3 до 8 пъти по-ефективни в режим на отопление в сравнение с обикновените електрически уреди. Цената за изграждане на такъв тип инсталация естествено е по-висока, но предвид икономията, която се постига в дългосрочен план, инвестицията определено си струва.

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button