Индивидуално обслужване
0700 80 006

СОЛАРНИ СИСТЕМИ, КОЛЕКТОРИ И ПАНЕЛИ

Публикувано на 22/04/2018

Соларните затоплящи устройства разчитат напълно на слънчевата енергия, което от своя страна означава, че къси съединения и спиране на тока при тях не оказват влияние. Подобна инвестиция, която гарантира икономия, надеждност и издръжливост много бързо се превърна в хит сред хората и ако искате да намалите чувствително сметките си за ток, то е време да се замислите за закупуване на подобна система. Едно от основните предимства на този тип слънчеви колектори факта, че трябва да бъдат изложени само няколко минути на слънце, за да започнат да отдават топлина на водата в системата.

Основни видове соларни (фотоволтаични) системи:

  • Микросоларни системи - Подходящи са за покриви и тераси на жилищни сгради с цел намаляване на сметките за ток. Състоят се само от един или два соларни панела и микро-инвертор. Микро-инверторът се включва директно в най-близкия контакт на жилището и подава енергия към Вашите консуматори.
  • Автономни соларни системи - Подходящи са предимно за райони без електрозахранване или за постигане на енергийна независимост. освен соларни панели и автономен инвертор те притежават и акумулаторен блок, в който съхраняват произведената от фотоволтаичните панели енергия.
  • Мрежови соларни системи-. Поставят се върху покриви на жилищни, промишлени, търговски и офис-сгради с цел покриване на част от консумацията и/или продажба на електроенергия. Състоят се от минимум 10 панела (до неограничен брой) и от инвертори, които са сертифицирани за присъединяване в паралел към мрежата.

Каква площ Ви е необходима?

- Микросоларни системи - 1 панел е с размери 1,65 х 1 м, може да се постави дори на малък балкон. Важно е мястото да е слънчево и панела да се монтира така, че да не се засенчва частично през по-голямата част от деня

- За другите системи важи - 1 kWp инсталирана мощност (4-5 панела) заемат:

- върху скатен покрив 8 кв.м.

- върху равен покрив - 12 кв.м.

Основни характеристики на различни видове соларни панели

Соларните (фотоволтаичните) панели се делят основно на:

Монокристални фотоволтаични панели - препоръчваме ги предимно тогава, когато на определена площ трябва да се инсталира максимално възможна мощност независимо от малко по-голямата инвестиция. Имат най-високо КПД при директно слънцегреене, но и се произвеждат по най-сложен процес от силициеви монокристали.

Поликристални фотоволтаични панели - Като цяло това са панелите, които имат най-добре съотношение цена/качество. КПД-то им е с 1-2 % по-ниско от това на монокристалните панели, техните производствени разходи са също малко по-ниски, защото не се използва толкова чист силиций, както при монокристалните.

Тънкослойни фотоволтаични панели - клетките на тънкослойните соларни панели се произвеждат чрез нанасяне на много тънък слой силиций или друг полупроводников материал върху носеща повърхност (напр. стъкло). Тънкослойните панели имат по-добра производителност, когато не са поставени под оптималния ъгъл (който е около 30°) - например върху фасади на сгради.

Фотоволтаични панели за вграждане - те представляват много интересно архитектурно решение - панелите за вграждане се използват вместо керемиди. Към фотоволтаичен панел фабрично се добавят специални хидроизолиращи уплътнения, които уплътняват процепите между панелите и осигуряват също така плавен преход към керемидите, ако една част от покрива е покрит с керемиди.

Фотоволтаични термални панели - те се явяват решение за добива на два крайни продукта - ток и топла вода - произведени от една и съща работна площ. Служат за комбинирано производство на електроенергия и топла вода.

Видове слънчеви колектори

Вакуумно- тръбни слънчеви колектори Те се делят основно на три вида: колектори с топлинна тръба, колектори с U тръба и колектори които имат просто стъклена тръба и нищо в нея. Вакуумно –тръбния слънчев колектор е по- лек и лесен е за транспорт и качване до покрива, не задържа сняг, стига да не се залепи за покрива, има много по- ниски топлинни загуби, тъй като вода минава само отгоре.

Плоски селективни слънчеви колектори Според повечето параметри се делят винаги на два типа- параметър тип на рамката и параметър брой тръби и тип серпентина в колектора, параметър тип на селективното покритие и параметър тип на стъклото.

Соларните системи предлагат не само използване на безплатна слънчева енергия , но те са и ефективни с дълъг живот и постоянно с високи експлоатационни качества. Оразмеряването на соларната система се извършва последователно по пет стъпки:

1. Установяване на необходимия обем на бойлера –капацитетът зависи от брой хора в домакинството, санитарно оборудване и от Вашите лични изисквания за комфорт.

2. Определяне на предварителната колекторна площ- количеството топла вода варира според местоположението на инсталацията и консумацията.

3. Отчитане на изложението и наклона на покрива- размерът на колекторната площ се преизчислява със съответен корекционен фактор , когато соларната инсталация се монтира на място, което значително се различава от оптималните условия за монтаж.

4. Отчитане на местоположението на инсталацията- навсякъде в страната слънцегреенето е подходящо за монтиране на соларна система.

5. Окончателно определяне на броя колектори- изчислената колекторна площ трябва да се раздели на площта на избрания модел соларен колектор.

Инвестицията в соларна система се изплаща в рамките на няколко години.

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button