Соларни системи

В най-общия случай слънчевите отоплителни системи преобразуват слънчевата радиация в полезна топлина за загряване на въздух или вода за битови, търговски или промишлени цели.

Съвременните колектори са със селективни покрития на абсорбера, за да поглъщат максимално слънчевата енергия. Абсорберите им са изработени обикновено от мед или алуминий. Колекторите за производство на битова гореща вода и помощ в отоплението могат да бъдат плоски или вакуум-тръбни.

Слънчевите колектори обикновено се монтират върху покрив и са свързани, чрез тръбен контур, съдържащ вода и пропилен гликол (неотровен антифриз) с акумулиращ съд (бойлер) със вграден топлообменник (серпентина). Отопляемата течност циркулира за да затопли бойлера с помощта на помпа или гравитачно, под въздействието на термо-сифонния ефект.

Все по-често в света се говори за икономия на енергия, като отговор на глобалното затопляне. Един чудесен начин за това са соларните системи производство на битова гореща вода -  слънчеви колектори, където принципа „мисли глобално, действай локално” влиза в действие. Ясно е, че трудно можем да се откажем от всички удобства, които получаваме, когато включим щепсела в контакта, но много малко трябва да направи всеки от нас, за да живеем всички по-добре. Но можем да бъдем в хармония с природата и в същото време да спестяваме пари.

Как работи една типична слънчева система, слънчев колектор за подгряване на топла вода?

На покрива (или другаде) се монтира слънчевия колектор. Там се „събира” топлината, отвежда се по тръби до бойлера, а от там – навсякъде, където е необходимо. Задължително условие е бойлера да е със серпентина, тъй като в колектора се загрява не самата вода, а топлоносещата течност (пропилен гликол, което е вид антифриз), която отива в серпентината на бойлера, отдава топлината и се връща за загряване в колектора. Целия този процес е напълно автоматизиран и на практика не изисква никаква човешка намеса. Това са така наречените „системи с принудителна циркулация”.

При термосифонните системи бойлерът и колекторът са на практика едно цяло. Необходимо е само да свържем бойлера със студената вода и да „върнем” топла вода към ВиК мрежата. Тук отсъстват помпи и управления.

Соларните системи придобиват все по-голяма популярност и намират все по-широко приложение в много домакинства. С помощта на слънчевите колектори разполагате постоянно с гореща вода и едновременно с това спомагате за опазването на околната среда. Освен комфорта, който осигуряват слънчевите системи, те спомагат за намаляването на консумацията и разходите за електричество. Ефективността на една такава система обаче зависи от следните особености, на които трябва да обърнете внимание при закупуване и монтаж.

Фирма Мега Електроникс проектира, доставя и изгражда соларни системи за производство на битова гореща вода (БГВ). Ние притежаваме необходимата кадрова обезпеченост за изпълнение на системи от подобен тип. Дълго годишният  опит ни позволява да консултираме правилно клиентите ни в подбора на оборудване и оразмеряване за нуждите и потреблението им, като целта ни е да постигнем максимален комфорт и възвръщаемост на инвестициите при производството на битова гореща вода за нуждите на тяхната къща. Мега Електроникс е партньор на водещи производители в областта на соларната техника и оборудване – Viessmann, Immergas, Bosch. Ние сме реализирали над 100 обекта с различна соларна мощност, обслужващи производството на БГВ в едно фамилни къщи, възложени ни от наши клиенти.

Мега Електроникс ви препоръчва изграждане на соларни инсталации за вашата къща, с което ще постигнете максимален комфорт, екологично и иновативно производство на БГВ и оптимизиране на сметките ви за електро енергия.