Термо помпи

В днешно време сме изправени пред редица сериозни проблеми, от които зависи оцеляването не само на човешкия род, но и на самата планета. Един от основните проблеми е нарастването на енергийните потребности и обезпечаването им. Нарастването на потребностите расте пропорционално с намаляването на запасите от фосилни горива. Същевременно се задълбочават и екологичните проблеми, цените на енергоносителите постоянно се покачват, а климатът се изменя необратимо.

Човечеството непрестанно търси алтернативни енергийни източници и методи за извличане на възобновяема енергия. За момента използването на термопомпи и слънчеви панели за битова гореща вода реално са най–евтините и достъпни средства за оползотворяване на възобновяема енергия.

Термопомпата (правилното й наименование всъщност е топлинна помпа) е вид хладилна машина. Като всяка хладилна машина, основните й компоненти са: кондензатор и изпарител (топлообменници), компресор, терморегулиращ вентил и съответното микропроцесорно управление.

Термопомпите не са новост. Въпреки че в последните години технологията получи сериозен тласък, тя е известна от началото на миналия век. Първата земно свързана термопомпа е заработила в далечната 1937 г. в сградата на кметството в гр. Цюрих.

Световна тенденция е дотирането на отоплителни инсталации с термопомпи. В много държави има закони, налагащи отоплението да се изгражда с термопомпи при сгради с определена площ.

Отоплението с термопомпа е с най-голяма ефективност в сравнение с другите видове отоплителни уреди и инсталации. Ефективността идва от факта, че тя не използва енергия за загряване, а просто пренася топлина. За целта се изразходва известно количество електроенергия, което е в пъти по-малко от получената топлинна енергия.

Ефективността на термопомпата представлява съотношение на вложената електроенергия към получената топлинна енергия. Нарича се COP (CoefficientOfPerformance) – коефициент на трансформация и важи за режим отопление. За режим охлаждане има друг коефициент- EER (Energy EfficiencyRatio) Всички термопомпи, които предлагаме имат описани споменатите коефициенти. Те са моментни и са измерени в определени условия.

Очаква се скоро коефициентът COP да отпадне и да се въведе нов – на цялата инсталация. Той ще бъде годишен и ще отразява ефективността на цялата термопомпена инсталация, а не само на агрегата.

Когато говорим за ефективност, коефициентът на трансформация е основен фактор, но това не е достатъчно. Предвид се вземат и редица други фактори, като основни са мощността и обема на отоплителната инсталация.
Най-добри резултати се постигат при комбинацията на термопомпа с водно подово отопление и с вентилаторни конвектори едновременно. Наличието на топлинен акумулатор (буфер) също е от съществено значение за ефективността на една отоплителна инсталация.

Според предназначението и конструкцията на термопомпата, тя може само да охлажда, само да отоплява или да работи и в двата режима според сезона – такава термопомпа се нарича реверсивна. Предлагаме и термопомпи, които затоплят битова гореща вода без значение дали работят в режим отопление или охлаждане. Някои от моделите са с инверторно управление на компресора, което прави агрегатите много адаптивни и гъвкави.

В днешно време се обръща все по голямо внимание на комфорта на клиентите и на техните желания. В нашето ежедневие голяма част от времето си ние прекарваме в офиса, в магазина, в заведения и изобщо в среда която е необходимо да бъде климатизирана. Искаме през зимата да ни е топло, а през лятото да ни е хладно. Когато говорим за подобен тип обекти това се постига с индивидуални климатици известни като "splitsistemi". Когато обаче искаме да климатизираме жилищна сграда, или еднофамилна къща ние  се нуждаем и от съоръжения за централна климатизация.
Такива машини са термопомпите. Името им идва от английското "heatpump". При повечето съвременни проекти за строителство на еднофамилни и много фамилни жилищни сгради, инженерите залагат термопомпи,  които  обслужват жилищните части  за отопление и охлаждане.

Термопомпите работят на принципа на хладилните машини. Съвременните термопомпи могат да работят ефективно в режим отопление при външна температура до -15 С, и в режим охлаждане при външна температура до +45 С.

Термопомпите които най-често се използват са два вида:
въздух-вода и вода/вода.

Термопомпите въздух-вода извличат енергия от околния въздух и я използват за загряване на или охлаждане на вътрешната водна инсталация. Много често тези термопомпи се комбинират с котел на твърдо гориво, котел на газ или където е възможно с абонатна станция от ТЕЦ. Допълнителния източник на енергия се използва през дните когато температурите са ниски и използването на термопомпа не е икономически ефективно. Най общо принципа на термопомпите въздух-вода се състои в следното:

1. Режим отопление - хладилния агент (фреон) преминава през външния топлообменник на термопомпата, отнема енергия от околния въздух и се изпарява при ниско налягане. След това изпарения хладилен агент се засмуква от компресора и под високо налягане попада във втори топлообменник, най-често пластинчат топлообменник вода/фреон, където хладилния агент започва да кондензира. При процеса на кондензация се отделя голямо количество енергия (топлина) която се използва за загряване на водата във вътрешната отоплителна инсталация. След като хладилния агент е отдал енергията си той отново постъпва във външния топлообменник отново се изпарява и цикъла се повтаря. От типа на хладилния агент зависи до каква външна температура е удачно да се използват термопомпите в режим отопление. Развитието на индустрията изисква нови и все по ефективни и безвредни хладилни агенти.

2. Режим охлаждане - режима на охлаждане е подобен на режим отопление. В режим охлаждане хладилния цикъл се „обръща" на обратно. Хладилния агент постъпва във външния топлообменник на термопомпа където кондензира при високо налягане. Кондензирайки той отдава енергията си на околната среда. Втечненият вече хладилен агент постъпва във вътрешния топлообменник вода/фреон и започва да се изпарява. При своето изпарение той отнема енергията от водата от вътрешната инсталация. Охладената вода се подава към вентилаторни конвектори които охлаждат въздуха в помещението.

Изпарения хладилен агент постъпва отново във външния топлообменник където кондензира и отдава отнетата енергия, топлина, във околната среда.
Термопомпите вода-вода работят на същия принцип както въздух-вода. Разликата че вместо въздух като източник на енергия се използва вода. Тази вода може да бъде от кладенец (сондаж), серпентини в земята, вода от реки, езера, морска вода и т.н.

В общи линии, термопомпите вода – въздух са най-ефективни с отоплителен режим до външна температура – 5 градуса, като най-добро КПД постигат, когато захранват с отоплителна мощност, отоплителна инсталация, изградена с подово отопление. Най-широко приложение те имат при отопление и охлаждане на едно фамилни и много фамилни къщи. Ние от Мега Електроникс препоръчваме най-оптималната комбинация при отоплителни системи с постигане на най-високо КПД – термопомпа Вода- въздух, локално подово отопление, кондензен газов котел с високо КПД, комуникиращ с автоматика към термопомпата, по този начин вие ще постигнете най-оптимизираната консумация, като някои производители позволяват залагане – цена на ел. енергия и цена на газ и реално системата избира спрямо външната температура, в този момент, кой източник е най-изгоден за отоплението на вашата къща.

Плюсовете на термо помпите вода-въздух, спрямо термо помпите вода-вода са:

  • лесна инсталация
  • лесно узаконяване
  • няма нужда от поток на вода – Сондаж
  • Висок COP
  • Широко приложение в жилищни сгради
  • Избор от много производители предлагащи този тип термо помпени системи

Важно е да се отбележи, че термо помпите Вода- въздух, масово се произвеждат от производителите с максимални мощности до 16-18 КВ. отоплителна мощност, което ги прави подходящи за къщи до 300 кв. м. приблизително.
При по-големи РЗП се инсталират обикновено 2 съоръжения, или се прибягва до термо помпа с по-голяма мощност – така нареченият Чилър.

Мега Електроникс е официален вносител на световно известният лидер в производството на термо помпени системи от висок клас Daikin с техният модел Altherma. Ние сме дистрибутор и на термо помпени системи от висок и среден клас  - Mitsubishi Hevy Industry, Viessmann, Atlantic, Gree.

Ние имаме успешно реализирани над 200 проекта с еднофамилни и много фамилни къщи с термо помпени системи Вода – въздух, като нашият инженеринг и техническият ни капацитет са тясно специализирани в последните 5 години в изграждането на обекти от тип еднофамилни къщи с различни решения в част ОВК.