Panasonic е японска компания, създадена на 13 март 1918 г. със седалище в Осака. Тя  е един от най-големите производители в света на електронни изделия и битова техника. През 2011 г. корпорацията заема 50-то място по обем на приходите в глобалния рейтинг на компаниите. Едно от основните дъщерни дружества на Panasonic е в Европа, като в него работят около 12 000 души. Регионът генерира около 10% от общите си приходи и има около 10% пазарен дял в потребителската електроника.