Мега Електроникс, доставя и изгражда битови и промишлени вентилационни системи. Ние извършваме продажба и монтаж на рекуперативни блокове, както за битови нужди, така и за системи свързани с индустрията, търговски приложения, заведения, специализирани рекуперативни блокове. Фирмата предлага широката продуктова гама на високо ефективните рекуператори с широко приложение на италианският производител Utek, както и системите от висок клас на световно известните производители  – Daikin – вентилационно оборудване, производство Белгия и Viessmann – Германия. Мега Електроникс, препоръчва на всеки потребител да закупи рекуперативен блок с високо КПД за нуждите си. С него вие ще получите максимален комфорт, високо качество на въздух в помещенията, които обитавате, както и нисък разход на ел. енергия при отопление и охлаждане.

 

Рекуператорът е топлообменник, чрез който се извършва регенерация на топлина или на студ във вентилационната система. Посредством него може да се намалят значително разходите за електроенергия.Инвестирането за него е голямо, но се оправдава с последвалите ниски разходи за електричество и безвредното въздействие на околната среда.Какви са видовете рекуператори?

Рекуператорите могат да са въздух-въздух – пластични или ротационни и въздух-вода.

Пластичните топлообменници въздух-въздух се състоят от пластинчат топлообменник, който разделя двата въздушни потока. Обикновено са изработени от алуминий или от пластмаса.Колкото по-голямо количество въздух преминава през сечението на рекуператора, толкова по-ниска е ефективността му-тя е между 40 и 60%.

Ротационните топлообменици въздух-въздух имат въртящ се топлообменник. Ротационните рекуператори се изработват предимно от алуминий. Топлообменникът се върти от специално проектиран нискооборотен двигател. Въртейки се с ниска скорост едната му част се нагрява или охлажда от изсмуквания от помещението въздух, след което вече загрятата ,съответно охладена част преминава в частта от сечението на секцията, през която преминава външният въздух, който приема или отдава топлина. Именно поради ниската скорост на въртене се осъществява високо ефективен топлообмен между двата потока. Ефективността на този вид рекуператор е между 70 и 80% .

При рекуператорите Въздух–вода-въздух има междинен топлоносител, който посредством помпа циркулира между две водни секции. Ефективността е между 40 и 50%. Предимството на този вид пред другите е в по-голямото разстояние между ламелите, което обуславя по-лесно почистване.Съществено предимство е това, че не е нужно двата въздушни потока да се доведат до едно място, възможно е да бъдат раздалечени един от друг. Възможно е да бъде само въздух-вода, особено ако имаме въздух с висока температура, тогава загряваната вода може да бъде използвана за битови или други нужди.У нас най-често използуваните рекуператори поне засега са рекуператорите с пластичен топлообменник.