Циркулационните помпи са помпи, които осигуряват циркулация на течности в затворени тръбопроводни системи. Основното им приложение е в системи за отопление и битово горещо водоснабдяване. Те са най-често центробежни, задвижвани от електродвигател.

Експлоатационният срок на повечето циркулационните помпи е около 10-15 години. Почти всички циркулационни помпи си приличат на външен вид и имат сходна конструкция. Разликите са основно в качеството на изработка на различните производители  и вида на използваните материали. По принцип циркулационните помпи са от центробежен тип.
Те представляват корпус, който е изработен от бронз, чугун, алуминий или неръждаема стомана, в който се върти ротор със закрепено към него работно колело. Помпите в системите за водно отопление се разделят на два типа: с естествена и принудителна циркулация на топлоносителя.

При тези с естествена циркулация движението на течността е за сметка на гравитационните сили, породени от разликата в температурите. Съвременните циркулационни помпи дават доста богати възможности за автоматизация и регулиране на отдаваната топлина в помещенията, което носи комфорт и по-малко разходи за електроенергия. Помпите с принудителна циркулация позволяват да се избегне нискотемпературната корозия в котела. Без нея не могат да се осъществят многокръговите и нискотемпературните отоплителни системи.

Другият вид циркулационни помпи са тези, които са включени в системите за БГВ. Те осигуряват непрекъснато движение на водата през тръбопроводите и това води до избягване на застой и изстиване на водата при липса на консумация. Това води до икономии на вода и енергия и повишава комфорта.