Панелните радиатори представляват стоманени щамповани листа, с дебелина не по-малка от 1,25 mm. Листовете се свързват чрез заваряване, като между тях се оформят канали за преминаване на флуида, преносител на топлинната енергия.

Вертикалните канали са свързани с два хоризонтални колектора в горната и долната част на тялото. В един радиатор могат да се свържат един, два или три панела, при което се получават еднопанелни, двупанелни и трипанелни радиатори.

Спецификите в конструкцията и дизайна на стоманените панелни радиатори позволяват да се избегне прекомерното натрупване на прах. Това ги прави много подходящи за офисни и жилищни помещения, като те могат да бъдат боядисани в различни цветове, съобразени с дизайна. Еднопанелните стоманени радиатори са особено приложими в медицински учреждения или помещения с повишени хигиенни изисквания към отоплителните тела.

Като основни предимства на стоманените панелни радиатори могат да се посочат голямото специфично топлоотдаване от 1 kg вложен метал, малкият обем на тялото, и съответно неголемият заеман обем от помещението, добрата технологичност, от което се предопределя и по-ниската им цена.

Сред недостатъците им са ниската корозионна устойчивост, като едно от най-уязвимите им места е областта на спойката. При високо съдържание на въздух в топлоносителя, панелът също е силно застрашен от образуване на корозия. Също така, съществува опасност от образуване на въздушни възглавници, които пречат на пълното затопляне на радиатора. Това води до намаляване на мощността на радиатора, поради затруднената циркулация на топлоносителя. Монтажът им е по-сложен и изисква по-високо квалифициран персонал.