Предимството на пелетните котли е голямо спрямо останалите котли, като при тези на твърдо гориво и такива, работещи на дизелово гориво, замърсяването на околната среда от горивния процес не е толкова голямо и отговаря на европейските норми.

Видовете пелетни котли които предлагаме са Golden Fire.

Производител

Пелетните котли са също така и изключително удобни  за потребителите, защото при изпълнение на система за отопление на пелетен котел тя може да бъде оборудвана с бункер, който да поддържа доста голямо количество пелети. Бункерите са предназначение в зависимост от техния капацит за зареждане веднъж седмично и посредством пелетната горелка необходимото количество пелети се зарежда автоматично посредством шнека и пълнещия мотор. Гъвкавата тръба на горелката подава необходимото количество пелети към котела, където горелката извършва запалването и стартира горивния процес за производство на топлинна енергия. Същото така те са оборудвани с водна риза, която е свързана към отоплителната инсталация на сградата и предава топлинната енергия на радиаторите в помещенията.

Пелетните горелки осигуряват модулиране на мощността в различни граници. Например ако навън е 10 градуса, горелката ще поддържа зададената вътрешна температура с една мощност, но ако през нощта падне до – 10 градуса, тя сама ще промени мощността си – съответно на предварително зададените настройки, което е доста удобно за потребление и икономия на пелети.

Друг вид пелетно отопление, подходящо за монтаж в стаята е пелетната камина RITIUM THERMO, която е напълно автоматизирана и високо ефективна с модерен дизайн. Използването на пелети  позволява по-прецизно дозиране на горивото и по-висока ефективност, поради по-високата калоричност на пелетите. Съдържанието на влага е в границите 8% – 10%, а калоричността им е 4300 – 5100 ккал/кг. За сравнение калоричността на дървата за огрев е 3440 ккал/кг. Камината е със седмичен програматор и дистанционно управление, което е включено в стандартната окомплектовка на камината. Камината разполага с циркулационна помпа (Grundfos) и затворен разширителен съд, които са вградени в камината. Външната облицовка на камината е изцяло метална. Горивната скара на RITIUM THERMO е изработена от чугун.

Котлите на твърдо гориво SIME Solida са произведение в Италия, което води до тяхното високо качество и надеждност. Те от своя страна на са толкова екологично чисти с горивния процес и не толкова удобни за потребителите, защото налагат тяхното ръчно запалване и следене на горивния процес от потребителя. При котлите на твърдо гориво има също така доста голямо количество пепел от изгарянето, което трябва да бъде почиствано сравнително по-често от пелетните котли.

Тяхното най-голямо предимство е това, че са значително по-евтини.