Стимекс ООД е лидер в производството на резервоари за съхранение на LPG, които съответстват на най-високите стандарти за качество и безопасност.

Резервоарите за пропан-бутан които ви предлагаме:

– могат да бъдат с хоризонтално или вертикално работно положение;
– могат да бъдат предназначени за подземен или надземен монтаж със съответното антикорозионно покритие;
– са оборудвани с щуцери, гърловини и ревизионен люк, съобразени с тяхното предназначение.
Производството им постоянно се контролира от TUV Rheinland, посредством установена система за качество, с което се гарантира че всеки резервоар, отговаря на приложимите изисквания за техническо състояние.