Промишлените газови котли са най-оптималното решение  за отопление на сгради и помещения с по-голяма площ, като съотношение начална инвестиция и месечна консумация. Този тип котли са само едно контурни, не позволяват производство на битова гореща вода на проточен принцип.
Водещи производители на промишлени газови котли са: Immergas, Bosh, Viessmann.

Производител

Промишлените газови котли са предназначени за покриване на необходими сградни мощности и съответно за отопление на сгради и помещения, които са с по-голяма площ. Този тип котли започват с мощностти от 50KW и достигат мощности над 1 МW, което ги прави подходящи за отопление на сгради с голямо РЗП. Търсената мощност може да се набави, както от стандартните модели по мощности, предоставени от производителите, така и при инсталиране на каскадни инсталации от няколко котли от един производител до достигане на желаната отоплителна мощност от клиента.

Фирма Мега Електроникс успешно инсталира и узаконява над 20 бр. на годишна база промишлени газови котли. Ние разполагаме с пълен набор от документи и сертификати за проектиране, доставка, монтаж и узаконяване на газови котли с високи топлинни мощности . Опитът на служителите ни позволява качественото извършване на съответните действия до пускане на съоръженията и оформяне на прилежащата документация до законовите директиви и норми. В галерията на реализирани обекти – част Газ може да видите реално инсталирани съоръжения от този тип.