Газовите конвектори осигуряват бързо и ефективно отопление, като позволяват затопляне на различни помещения до различни температури, с независимо регулиране на температурата на всяка отделна зона.

На пазара се предлага широка гама от различни модели, с различна топлинна мощност газови конвектори. Сред тях са и продуктите  на водещият производител Italkero.

Според принципа им на работа се предлагат два типа конвектори със съответните серии:

  • Газови конвектори с естествена тяга

– Stratos MB

– Poster SP

– Poster PSw

  • Газови конвектори с принудителна тяга

– Eco SC

– Eco SV

– Eco SE