Индивидуално обслужване
0700 80 006

ОТОПЛЕНИЕ С ГАЗ - ИКОНОМИЧНО И ЕКОЛОГИЧНО

Публикувано на 26/03/2018

Отоплението с газ е ефективно и практично решение, както за апартаментии за фамилни къщи, така и за големи жилищни, търговски и обществени сгради. То е много изгодно като цена за краен потребител и е най-екологично, в сравнение с останалите изкопаеми горива.

Предимства на отоплението с газ:

• Високоефективно използване на горивото, което се постига благодарение на т.нар. кондензна техника.

Кондензната техника използва не само топлината, която възниква като измерима температура при процеса на горене, но допълнително и съдържанието на водни пари. Екологично – при изгаряне се образуват най-малки количества въглероден диоксид
• Не се транспортира, не се съхранява , за разлика от нафтата и въглищата, което пести време и място.
• При липса на връзка с газоразпределителната мрежа се предлага и алтернатива - съхраняван в резервоар втечнен газ.
• Може да бъде комбиниран със соларен колектор.
• Бърза възвращаемост на разходите, чрез икономия на енергия.                 

Недостатъци на отоплението с газ:

• Природният газ е ограничен ресурс.
• Създаване на запаси при изгодни цени на природния газ е невъзможно.

Съвременното отопление на газ се осъществява с Кондензни котли.
Кондензните котли извличат почти напълно топлината в отработените газове и я отдават на отоплителната система.
В кондензните котли има вградени мощни топлообменници, които дотолкова охлаждат отработените газове, преди те да се изхвърлят през комина, че съдържащите се в тях водни пари кондензират и отделената при кондензацията топлина се предава на отоплителната инсталация.

Видове газови котли:

Газовите котли биват едноконтурни и двуконтурни.
• Двуконтурни газови котли- при тях топлата вода не се съхранява , а подгряването започва при необходимост през интегрирания вторичен пластичен топлообменник. По отношение на икономичността тези котли са на челни позиции.
• Едноконтурни газови котли- комбинация от отоплителен котел с обемен бойлер дава изключително висок комфорт при използването на топла вода, тя е на разположение веднага при практически константна температура.

Те могат да бъдат инсталирани индивидуално или в каскада.
Каскадната инсталация дава възможност за комбинация на 2, 3 или 4 котела от една и съща мощност или комбинация от различни котли, постигайки по този начин широк мощностен спектър между 130 и 392 kW върху площ от само 1 m2. В зависимост от извършените топлотехнически изчисления се избира комбинация от котли, която да отговаря на конкретната топлинна потребност. Този работен режим на котлите предоставя оптимални условия и широка вариативност на мощностния диапазон, важни особено в преходните сезони, когато каскадата работи с мощност далеч под максималната.
Дизайнът на котлите е изчистен, предлагат се различни цветови решения, които да се съчетаят с интериора на помещението.
Една от най-добрите възможности да направим жилището си по приятно място за пребиваване през студените месеци е отоплението на газ.

За да може модерната отоплителна система да изпълнява потребностите на конкретния обект , отделните и компоненти трябва да са оптимално оразмерени едни към други. Трябва да се изчисли необходимата мощност на котела за съответните нужди и да се вземат в предвид техническите характеристики на продукта, като отдавана мощност и диапазон, модулация на мощността и коефициент на полезно действие (КПД) .

Предлагаме цялостно решение , високо качество с атрактивна  сервизна и търговска оферта, както за новоизграждащи се инсталации, така и за модернизиране на вече съществуващи.

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали

други публикации

Call Now Button