0 700 80 006

Ценова листа за монтаж на газови котли:

1. Монтаж  на газов котел с изградени ВИК, газови и отоплителни връзки  до 35кв. – 180 лева с ДДС (цената включва мека връзка към газоподаваща тръба, 2 бр. Сверични кранове към входна и изходна тръба на отоплителна система, монтаж на котелно тяло, монтаж на коминно тяло   до 4 елемента, пуск и настройка на газовото съоръжение)

2. Монтаж  на газов котел с изградени ВИК, газови и отоплителни връзки  от 35кв. До 50кв. – 300 лева с ДДС (цената включва мека връзка към газоподаваща тръба, 2 бр. Сверични кранове към входна и изходна тръба на отоплителна система, монтаж на котелно тяло, монтаж на коминно тяло   до 4 елемента, пуск и настройка на газовото съоръжение)

3. Монтаж  на газов котел с изградени ВИК, газови и отоплителни връзки  над. 50кв. – цена , само след извършен оглед(включва мека връзка към газоподаваща тръба, 2 бр. Сверични кранове към входна и изходна тръба на отоплителна система, монтаж на котелно тяло, монтаж на коминно тяло   до 4 елемента, пуск и настройка на газовото съоръжение)

 

Цени на необходими документи при монтаж на газви котли:

  1.  Цена за надзорна документация и узаконяване  на газов котел – 160 лева с ддс
  2.  Цена за надзорна документация и узаконяване  на газова инсталация, други газови уреди – цената зависи от конкретния проект
  3.  Проектиране на газова инсталация и външни връзки – цената варира и зависи от конкретноно задание на възложителя.
  4.  Допълнителни дейности към газоизграждане:
  •  Подемна техника
  •  Техника за изкопни работи